در راستای این که اخیرا کارخانه های چای هم الحمدلله در حال ورشکست شدن هستند و قرار است افرادی که بیکار خواهند شد توسط دولت که در حال اشتغالزایی است به کار گمارده شوند و با عنایت به این که اصولا مصرف چای اصلا چیز خوبی نیست
کد خبر: ۹۳۳۸
برخی فواید و مزایای تعطیل کارخانه های چای به عرض حضار محترم می رسد: الف ( مصرف چای باعث می شود که آدم سیگاری هم بشود، چون آدم تا وقتی سیگار نکشد، چای نمی خورد و آدم سیگاری بعدا تریاک خواهد کشید و با توجه به این که در حال حاضر تریاک در کشور کمیاب و هروئین فراوان است ، مصرف چای باعث افزایش مصرف هروئین می شود. طبعا افزایش مصرف هروئین باعث می شود که افغان ها که تولیدکننده هروئین هستند، به تدریج ثروتمند بشوند و چون افغان ها امریکایی هستند، در حقیقت افزایش مصرف چای به منزله کمک به استکبار جهانی و بخصوص امریکای جنایتکار و خائن و پلید و غیره است و در راستای اطلاعیه اخیر دادگستری تهران ،تعطیل کارخانه های چای قطعا مشت محکمی به دهان استکبار جهانی و حتی استکبار داخلی است ب ( کاهش مصرف چای باعث کاهش مصرف قندوشکر هم می شود و در نتیجه از شکرخوردنهای زیادی که یکی از نتایج آن آزادی بیان است ، جلوگیری می کند و در نتیجه باعث افزایش سطح امنیت کشور می شود و برای حفظ تمامیت ارضی و از اینجور چیزها مفید است ج ( در راستای این که هرگونه مذاکره با هرگونه استکبار در جلساتی صورت می گیرد که در آن چای مصرف می شود و در راستای این که هرگونه اظهارنظر در مورد هرگونه مذاکره با هرگونه امریکا )اعم از بوش و کلینتون ( تا اطلاع ثانوی و اولی جرم محسوب می گردد، لذا تعطیل کارخانه های چای باعث می شود تا مذاکره با امریکا نیز که آغاز نشده متوقف شود و یک مشت محکم دیگر به یک جای استکبار جهانی و عوامل مطبوعاتی آن بخورد ح ( اصولا مصرف چای در هنگام خواندن مطبوعات منحرف و زنجیره ای صورت می گیرد و با توجه به این که اصولا مطبوعات چیز مضری است ، هرگونه تعطیل کارخانجات چای باعث کاهش تیراژ مطبوعات هم می شود و باعث می شود90 درصد مشکلات کشور حل شود، با توجه به این که 90 درصد مشکلات هم در هفته گذشته حل شد، فقط می ماند نود درصد مشکل دیگر که آن هم هفته آینده حل می شود. نتیجه گیری اخلاقی : هر چیزی تعطیل شود یا احداث شود یا نابود شود یا ایجاد شود، خوب است.
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها