سپ بلاتر رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال با تنظیم گزارشی از سوی میشل زن روفینن دبیر کل این فدراسیون و ارائه به کمیته اجرایی فیفا به فساد و تخلفات اداری و مالی متهم شد زن روفینن در این گزارش 21 صفحه ای که نسخه ای از آن در اختیار رویتر قرار گرفت
کد خبر: ۸۴۴۲
بلاتر را به سوءمدیریت سیستماتیک در فیفا به وسیله نیرنگ ، پرداخت های غیرقانونی و باندبازی متهم کرده است بلاتر در واکنش به این ادعانامه در نامه ای خطاب به کمیته اجرایی فیفا که روز شنبه منتشر شد، اظهار کرد: این افشاگری مبنی بر بی مسوولیتی من ، اتهام اهانت آمیزی است که نشانه منش طراحان آن است .دبیر کل فیفا به بلاتر یک هفته فرصت داده است که به اتهامات خود پاسخ دهد؛ در غیر این صورت ، موضوع به مقامات ذیربط ارجاع خواهد شد
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها