بانک مرکزی ابلاغ کرد:

نحوه تسهیم مبالغ پرداختی مشتریان بعد از سررسید بدهی

بانک مرکزی نحوه تسهیم کردن کلیه مبالغ پرداختی توسط مشتریان بعد از سررسید در ارتباط با بدهی های آنها را به بانکها ابلاغ کرد.
کد خبر: ۴۰۷۶۶۱

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه ای به کلیه بانک های دولتی، غیر دولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه اعلام کرد: پیرو بخشنامه شماره 105972/88 مورخ 19/5/1388 ، نحوه تسهیم نمودن کلیه مبالغ پرداختی توسط مشتریان بعد از سررسید در ارتباط با بدهی های آنان (ناشی از اخذ تسهیلات، وام قرض الحسنه و خدمات بانکی دریافت شده نظیر گشایش اعتبار اسنادی و صدور ضمانت نامه) در یک هزار و یکصد و بیست و پنجمین جلسه مورخ 27/2/1390 شورای پول و اعتبار مطرح و مصوب شد.

همچنین شورای پول و اعتبار موضوع اعطای اختیار به موسسات اعتباری در خصوص اعمال روش تسهیم فوق الاشاره را برای قراردادهای منعقده قبلی نیز در جلسه فوق الذکر مورد تصویب قرار داد.

متن مصوبه شورای پول و اعتبار در خصوص دو موضوع فوق الذکر که به بانکها ابلاغ شده بدین شرح است:

1- کلیه مبالغ پرداختی توسط مشتریان بعد از سررسید در ارتباط با بدهی های آنان باید بین اجزاء بدهی تسهیم بالنسبه گردد. بدین ترتیب که چنانچه بدهی مشتری ناشی از تسهیلات اعطایی باشد، مبالغ پرداختی از سوی مشتریان بعد از سررسید بین سه جزء اصل تسهیلات، سود (در عقود مشارکتی، فواید مترتب بر اصل) و وجه التزام تاخیر تادیه دین تسهیم بالنسبه گردد و چنانچه بدهی مشتری ناشی از وام قرض الحسنه اعطایی باشد، مبالغ پرداختی از سوی مشتریان بعد از سررسید بین سه جزء اصل وام، کارمزد و وجه التزام تاخیر تادیه دین تسهیم بالنسبه گردد.

همچنین در صورتی که بدهی مشتری ناشی از خدمات بانکی شامل گشایش اعتبار اسنادی و صدور ضمانت نامه باشد، مبالغ پرداختی از سوی مشتریان بعد از سررسید در قرارداد بین دو جزء اصل مبالغ پرداختی از سوی موسسه اعتباری به جای مشتری و وجه التزام تاخیر تادیه دین متعلقه تسهیم بالنسبه گردد مشروط بر اینکه موضوع به نحو مقتضی در قراردادهای اعطای تسهیلات و وام قرض الحسنه و ارائه خدمات منعقده فی مابین موسسه اعتباری و مشتری درج گردد.

2- به موسسات اعتباری اختیار داده می شود از طریق تنظیم تفاهم نامه ای جدید با مشتریان، روش تسهیم بالنسبه نمودن مبالغ پرداختی بعد از سررسید توسط مشتریان به شرح مندرج در بند (1) را برای کلیه قراردادهای منعقده قبلی فی ما بین موسسه اعتباری و مشتری اعم از قراردادهای اعطای تسهیلات، وام قرض الحسنه و ارائه خدمات بانکی که موضوع تسهیم بالنسبه نمودن به طریق مذکور در بند (1) درج نگردیده اجرا نمایند."

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها