جام جم آنلاین : 156 سال پیش در روز 27 آوریل سال 1848 میلادی حکومت جمهوری فرانسه قانون لغو فوری بردگی در مستعمرات فرانسه را تصویب کرد.
کد خبر: ۴۰۰۲۱
در دوران انقلاب فرانسه ، نمایندگان کنوانسیون قانون لغو بردگی را تصویب کرده بودند.

history4

اما پس از به قدرت رسیدن ناپلئون بناپارت به عنوان کنسور اول فرانسه ، وی در20 مه سال 1802 میلادی این قانون راملغا اعلام کرد و دوباره برده داری در مستعمرات فرانسه رایج گردید.
در سال 1833 میلادی دولت انگلستان به طور قطعی برده داری را در تمام مستعمراتش را ملغا کرد.
در فرانسه به لطف تلاش های ویکتور شوئلشر یک جمهوری خواه لیبرال پانزده سال بعد و در دوران جمهوری دوم فرانسه بار دیگر اما برای همیشه قانون لغو بردگی در مستعمرات فرانسه به تصویب رسید.

history1

پس از سرنگونی سلطنت لویی فیلیپ اول و استقرار جمهوری دوم فرانسه ویکتور شوئلشر از موقعیت خود به عنوان معاون وزیر دریاداری استفاده کرد و دست به تلاش گسترده ای برای آزادی بردگان زد.
چند ماه بعد مجلس فرانسه قانون لغو بردگی را برای همیشه تصویب کرد.
به این ترتیب در روز 27 آوریل سال 1848 میلادی حکومت جمهوری فرانسه قانون لغو فوری بردگی در مستعرات فرانسه را تصویب کرد.
به لطف تلاش های ویکتورشوئلشر انسان دوست 250 هزار برده سیاهپوست یا دورگه که در مستعمرات فرانسه به استثمار کشیده شده بودند برای همیشه از رنج بردگی نجات یافتند.

ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها