معاون آموزشی وزارت بهداشت از نهایی شدن سند تحول در آموزش پزشکی خبر داد و گفت: این سند مراحل نهایی خود را طی می کند و پس از تدوین به دانشگاههای علوم پزشکی ابلاغ می شود.
کد خبر: ۳۹۶۷۶۶

دکتر محمدعلی محققی در گفتگو با مهر افزود: تحول در آموزش علوم پزشکی یکی از اولویت های کاری سال 90 است که برای اجرایی شدن به مراحل متعددی نیاز داشت که این مراحل در حال طی شدن است.

وی یادآور شد: این سند مراحل نهایی خود را طی می کند و به زودی به صورت هماهنگ با سایر بخشهای نقشه جامع علمی سلامت و برنامه پنجم توسعه نهایی شده و پس از تدوین نهایی به دانشگاههای علوم پزشکی برای اجرا ابلاغ می شود.

تدوین سند تحول و توسعه آموزش عالی در علوم پزشکی کشور از مهمترین اهداف معاونت آموزشی است که باید در محدوده زمانی یکسال باید به نتیجه برسد.

برای تحول در نظام آموزش پزشکی باید به سه رویکرد توانمندسازی، پوشش نیازهای ایران 1404 و ارائه خدمات آموزشی با اعتبار جهانی مورد توجه است و در این راه، توسعه نظام اعتباربخشی، تخصیص بر مبنای عملکرد، تمام وقت کردن اعضای هیئت علمی و سایر سرمایه های انسانی مسئول علم، فناوری و نوآوری را از دیگر مبانی تحول در حوزه آموزش علوم پزشکی محسوب می شود.

ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها