در جلسه دیروز مجلس طرح آزادسازی قلعه فلک الافلاک بررسی شد

طرح آزادسازی حریم قلعه تاریخی فلک الافلاک شهر خرم آباد و تحویل آن به سازمان میراث فرهنگی کشور
کد خبر: ۳۳۲۵۷
برای تامین نظر شورای نگهبان در جلسه دیروز مجلس مورد بررسی نمایندگان قرار گرفت.
به گزارش ایسنا ، براساس ماده واحده اصلاحی توسط نمایندگان در جلسه دیروز از تاریخ تصویب این قانون ، دولت موظف است نسبت به رفع تصرف کلیه متصرفین اعم از دولتی و غیردولتی از عرصه قلعه فلک الافلاک و آزادسازی آن اقدام کند. در این جلسه ، تبصره یک این ماده که مربوط به هزینه های ناشی از اجرای این قانون است ، تغییری نکرده است . براساس تبصره 2 این اصلاحی نیز تخلیه و تحویل اراضی و اماکن تحت تصرف نیروهای مسلح واقع در عرصه این بنا از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سایر اماکن از طریق سازمان میراث فرهنگی کشور انجام می گیرد. در این جلسه همچنین موادی از لایحه تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری برای تامین نظر شورای نگهبان مورد اصلاح و تصویب مجدد قرار گرفت . براین اساس ، در تبصره ماده 4 این لایحه تشکیل شورایی مشابه شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری در استان هایی که ضرورت ایجاب می کند ، با پیشنهاد شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری و پس از تصویب هیات وزیران امکانپذیر خواهد بود.
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها