سازمان شهرداری ها: متولی اصلی ما هستیم شورای شهر تهران: در امور شهرداری ها دخالت نکنید

در حالی که سازمان شهرداری های وزارت کشور خود را مطابق قانون ، متولی شهرداری های سراسر کشور می داند ، نایب رئیس شورای شهر تهران با تاکید بر این که دخالت این سازمان مانع تراشی در مدیریت شهری و قیم مابانه است ، خواهان دخالت نکردن سازمان شهرداری ها در امور شهرداری ها شده است .
کد خبر: ۳۳۰۷۳
به گزارش خبرنگار ما، سخنگوی سازمان شهرداری های وزارت کشور می گوید: این سازمان در اجرای ماده 62 قانون شهرداری ها و برای انجام وظایفی که قانون به عهده وزارت کشور است ، به صورت سازمان مستقل و وابسته به وزارت کشور تاسیس شد. عباس زاده می افزاید: براساس مصوبه هیات وزیران در سال 1365 ، تمامی اعتبارات متعلق به شهرداری ها که قانونا وصول و میان شهرداری ها تقسیم می شود، در اختیار سازمان شهرداری های کشور خواهد بود تا مطابق مقررات جاری اقدام کند. از سوی دیگر، نایب رئیس شورای شهر تهران با اشاره به این که نقش سازمان شهرداری ها فقط با تشکیل شورای شهر فعلی و انتخاب شهردار جدید برجسته شد، می گوید: این سازمان از سال 65 تا 82 عملا نقش فعالی نداشت ؛ ولی اکنون اختیارات این سازمان در دخالت در امور شهرداری ها افزایش یافته طوری که تصور می شود با وجود شعار دولت مبنی بر نقش مهم شوراهای مردمی در مدیریت شهری ، عملا نقش شوراها را کمتر می کند. حسن بیادی می افزاید: به عنوان مثال خرید اتوبوس و تاکسی و برآورد نیازها به عهده شهرداری است که با مجوز شورای شهر اقدام به این کار می کند؛ ولی در حال حاضر سازمان شهرداری ها برای شهرداری تهران از بودجه شهرداری تاکسی و اتوبوس خریده است . وی با اشاره به این که بودجه اداری سازمان شهرداری ها 5/2 برابر بودجه اداری شورای شهر تهران است ، می گوید: بودجه سال 82 شورای شهر 2میلیارد تومان است ؛ در حالی که بودجه اداری سازمان شهرداری ها 5میلیارد تومان است که باید از بودجه شهرداری پرداخت شود. افزون بر آن این سازمان درآمدهای لایحه تجمیع عوارض را که برای کمک به شهرداری هاست خودش می گیرد و بخشی از آن را به شهرداری ها می دهد.
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها