متن کامل قطعنامه شورای حکام درباره برنامه های هسته ای ایران

جام جم آنلاین : پس از چندین روز بحث و جدل بر سر پیشنویس قطعنامه شورای حکام درباره برنامههای هستهای ایران ، اروپا و آمریکا بر سر این پیشنویس به سازش رسیدند و به نظر میرسد آمریکا
کد خبر: ۳۲۴۹۵
در این پیش نویس ، از خواستههای قبلیاش عقب نشینی کرده است.
متن کامل این قطعنامه که در 26 نوامبر 2003 به تصویب رسید به شرح زیر است:
1- شورا از همکاری فعال و آشکار ایران و پاسخ مثبت آن به خواستههای شورا استقبال میکند.
2- شورا از قصورهای صورت گرفته از سوی ایران در گذشته ابراز تاسف کرده و از این کشور خواسته است که تعهدات خود هم در لفظ و هم در عمل پایبند باشد.
3- شورا اقدامات ایران که از سوی دبیرکل اقدامات خاص تلقی شده ، ضروری و فوری دانسته است.
4- شورا از دبیرکل میخواهد تمام تدابیر لازم را به کار گیرد تا تایید کند که اطلاعات ارایه شده از سوی ایران دربارهی فعالیتهای هستهای گذشته و حال این کشور صحیح و کامل بوده و مسایل حل نشده را حل کند.
5- تایید نظر دبیرکل مبنی بر اینکه موفقیت در این خصوص لازمه داشتن یک سیستم بازرسی و بررسی دقیق میباشد.
اجرای یک پروتکل الحاقی همراه با یک سیاست شفاف و آشکار از سوی ایران ضروری است.
6- شورا همکاری نزدیک تمامی کشورهای ثالث را در جهت آشکار شدن برنامههای هستهای ایران با آژانس را خواستار است.
7- شورا از ایران میخواهد که اتخاذ تمام تدابیر جبران کننده ضروری را بر یک مبنای فوری برعهده گیرد و تکمیل کند تا همکاری کامل آژانس در اجرای تعهد ایران تامین شود.
8 - شورا بر این تصمیم است که در صورت اثبات تکرار قصور جدی از جانب ایران ، این شورا فوری تشکیل جلسه دهد و با در نظر گرفتن وضعیت و مشورت با دبیرکل تمامی گزینههای در دسترس خود را براساس اساسنامه آژانس و موافقت نامه پادمان بررسی کند.
9- شورا از تصمیم ایران مبنی بر امضای پروتکل الحاقی ابراز رضایت میکند و بر اهمیت حرکت سریع ایران در تصویب پروتکل و اجرای موفق آن تاکید میکند.
10- شورا از تصمیم داوطلبانه ایران مبنی بر تعلیق فرآیندهای غنی سازی و باز فرآوری اورانیوم استقبال میکند.
11- شورا از دبیرکل میخواهد گزارش جامعی درباره اجرای این قطعنامه تا اواسط ماه فوریه سال 2004 یا در صورت اقتضای این طرح برای نشست شورای حکام در ماه مارس تهیه کند.
12- شورا تصمیم میگیرد تا موضوع هم چنان در دستور کار آن باشد.

متن کامل سخنان البرادعی در اولین روز نشست شورای حکام درخصوص ایران
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها