برگزاری } بزرگترین } } } تظاهرات } ضد جنگ

جام جم آنلاین - جهانیان شنبه }15 قوریه شاهد برگزاری} بزرگترین}}} تظاهرات} ضد جنگ} خواهند بود.
کد خبر: ۲۰۵۵۴
به}}}} گزارش} شبکه خبری} الجزیره, روزنامه البیان} چاپ} امارات} عربی} متحده}} نوشته است }}: این} تظاهرات دستکم} در 400 پایتخت} و شهر در 160 کشور جهان} برگزار خواهد شد.
این}} گزارش}} حاکیست}} دراین تظاهرات بیش از ده} میلیون}}} تن از فعالان سیاسی} دراعتراض} به}}} تهدیدات}} امریکا برای} حمله به عراق} شرکت خواهند کرد.
به}}} نوشته البیان}}, این تظاهرات} بیش} ازهمه درکشورهای} اروپائی} و سپس} امریکا و افریقا و کشورهای} عربی} برگزار خواهد شد.

تظاهرات صلح طلبان در چند شهر مهم امریکا و اروپا علیه بوش
تظاهرات ضدجنگ در استرالیا
تظاهرات ضدجنگ در بلژیک
بزرگترین تظاهرات جهانی ضدجنگ در سه دهه اخیر
هزاران نفر در پاریس علیه جنگ تظاهرات کردند
تظاهرات ضدجنگ در امریکا
تظاهرات اعتراض آمیز علیه بوش در 3 شهر امریکا
تظاهرات ضد امریکایی در کشورهای مختلف
گسترش تظاهرات ضدامریکایی در کشورهای جهان
تظاهرات ضدجنگ در امریکا
تظاهرات گسترده علیه آمریکا
تظاهرات جهانی علیه آمریکا ادامه دارد
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها