بابر شاه شمال هند را تصرف کرد

481 سال پیش در روز 16 مارس سال 1527 میلادی بابر شاه ، شاهزاده های راجپوت مرکز هندوستان را در خانوا شکست می دهد و پیروزی های خود در هند که از یکسال پیش از این تاریخ آغاز شده بود را تکمیل می کند.
کد خبر: ۱۶۴۷۶۹

بابر در پی این پیروزی سراسر شمال هندوستان را به تصرف خود در آورد و سلسله شاهان مغول هند را تاسیس کرد.

بابر یکی از بازماندگان نسل تیمور لنگ بود که او نیز چند قرن قبل در سال 1398 میلادی به شمال هند حمله کرده بود.

بابر با لشکری از افغان ها در 21 آوریل سال 1526 میلادی در منطقه پانیپات لشکریان سلطان دهلی ابراهیم را شکست داده بود و سلسله سلاطین دهلی که 3 قرن قبل تاسیس شده بود را منقرض کرد.

او پیش از حمله به هندوستان کابل را فتح کرده و نام شاه را بر خود نهاده بود.

بابر با فتح شمال هند سلسله شاهان مغول را تاسیس کرد که تا اواخر قرن نوزدهم بر شمال هند حکم رانی می کردند و سپس با استعمار کامل هند توسط امپراتوری بریتانیا این سلسله منقرض شد.
به این ترتیب ، در روز 16 مارس سال 1527 میلادی بابر شاه ، شاهزاده های راجپوت مرکز هندوستان را در خانوا شکست می دهد و سراسر شمال هند را تصرف می کند.

او سلسله شاهان مغول را تاسیس کرد که علی رغم فراز و نشیب های بسیار در تاریخ این سلسله آنها تا اواخر قرن نوزدهم بر شمال هند حکمرانی کردند و سرانجام پس از استعمار هندوستان توسط امپراتوری بریتانیا این سلسله منقرض شد.

بهرام افتخاری

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها