ایسنا: رییس اداره پیشگیری و درمان سوء مصرف مواد وزارت بهداشت با طرح پیشنهاد راهاندازی مراکز اقامت دایمی برای نگهداری معتادان خطرناک هشدار داد:
کد خبر: ۱۴۴۹۱۶
چنانچه پروسه درمان معتادان خیابانی به درستی طی نشود، جمعآوری معتادان که به تجمع کانونی مبتلایان به بیماریها و عفونتهای خطرناک منجر میشود، در صورت عدم نظارت جدی، خود میتواند خطرآفرین بوده و فاجعهای بهداشتی را در پی داشته باشد.
دکتر صابری زفرقندی در ادامه با اشاره به مباحث مطرح درباره شربت جایگزین تریاک، استفاده از این شربت را به عنوان یک شیوه درمانی برای جایگزین مواد مصرفی، بدون نظارت بهداشتی، غیرقانونی عنوان کرد و افزود: ورود این روش درمانی باید پس از طی مراحل مطالعاتی انجام گیرد.
وی با اشاره به وجود تئوریهایی مبنی بر این که افراد تریاکی ترجیحا با تریاک سم زدایی شوند، گفت: مصرف متادون تقریبا فقط برای درمان نگهدارنده و مورد مصرف افراد تزریقی بی خانمان و سخت دسترس است.
رییس اداره پیشگیری و درمان سوء مصرف مواد وزارت بهداشت با بیان این که کارشناسان عموما روش سم زدایی با متادون را تایید نمیکنند، تصریح کرد: میزان اثربخشی این روش درمانی، نسبت به عوارض و عواقب آن کمتر است؛ بنابراین شاید از شربت تریاک به عنوان جایگزین مناسب در سم زدایی افراد معتاد به تریاک بتوان استفاده کرد.
صابری با اشاره به آغاز طرح جمع آوری معتادان خیابانی از روزهای نخستین خرداد ماه در شهر تهران گفت: معتادان بی خانمان تزریقی رها شده در خیابان، افزون بر این که چهره شهر را آلوده میکنند باعث ناامنی محلهها هم میشوند.
وی با این اعتقاد براین که چنانچه پروسه درمان معتادان خیابانی به درستی طی نشود، این طرح با فاجعه بهداشتی مواجه میشود، خاطرنشان کرد: بسیاری از معتادان جمع آوری شده توسط نیروی انتظامی مبتلا به عفونتهای خطرناکی چون ایدز و هپاتیت هستند و تجمع کانونی آنها بدون نظارت خطر آفرین است.
رییس اداره پیشگیری و درمان سوء مصرف مواد وزارت بهداشت، افزود: از این رو در راستای اجرای درست این طرح، مدیریت مرکز غربالگری و اقامتی به تیمهای پزشکی واگذار شد و برخی از افراد دستگیر شده با تشخیص تیم درمانی تحویل خانواده شدند تا با ضمانت نیروی انتظامی به مراکز درمانی مجاز مراجعه کنند.
عدهای هم به علت نداشتن خانواده و یا مشکلات دیگر به مرکز اقامتی شفق ارجاع شدند تا در آن محل خدمات درمانی دریافت کنند.
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها