اساتید دانشگاه در گفتگو با جام جم مطرح کردند: تیم اقتصادی دولت باید یکدست شود

بحث اختلاف مظاهری وزیراقتصاد و دارایی و نوربخش رئیس کل بانک مرکزی چند وقتی است که از سوی محافل خبری و مطبوعاتی مورد توجه قرار گرفته است اگرچه این موضوع از جوانب مختلفی مطرح شده است اما نکته مهم و حائز اهمیت در اینجا آن است که به راستی اختلاف نظر و تقابل
کد خبر: ۱۲۹۵۴
دیدگاه های اقتصادی تا چه حد بر پیشرفت یا عقبگرد اقتصاد یک کشور می تواند تاثیرگذار باشد دکتر محمد خوش چهره ، استاد دانشگاه تهران بر این اعتقاد است یکی از اشکالات اقتصادی ایران از برنامه اول و سوم توسعه ، عدم اجماع تئوریک میان مدیریت کلان اقتصادی است که موجب بسیاری از اختلالات جدی در تصمیم گیری های اقتصادی و اتخاذ روشها شده است اما دکتر حسین کدخدایی ، اقتصاددان قائل به وجود کارگردانی برای پیشبرد اهداف اقتصادی کشور نیست . و معتقد است : هیچ بخشی از اقتصاد قائم به شخص نیست و اصولا باید پایه سیاست های اقتصادی - که خارج از سیاست ملی نیست چنان تقویت و تحکیم شوند که تغییرات کارگردانان این صحنه ها، نتواند خللی بر اقتصاد وارد کند.وی همچنین با تاکید بر این که فارغ از بحث شخصیت های اقتصادی ، مشکل اساسی ، بیماری مزمن اقتصاد ماست که باعث می شود هیچ بخش یا فردی را در توفیقات یا عدم توفیق اقتصادی نتوانیم موثر قلمداد کنیم ، می افزاید: آنچه می توان در خصوص اختلاف نظر میان دست اندرکاران اقتصادی مطرح کرد، آن است که اگر بتوانیم موضع اقتصاد را از منظر این که باید به دنبال چه الگویی بود و تقویت کدام بخشها را مدنظر قرار داد و مشخص کنیم ، قطعا مجریان امور اقتصادی در اجرای این برنامه ها به هماهنگی نیاز خواهند داشت و به راهبردی منسجم و هماهنگ توسل خواهند جست.اما دکتر خوش چهره وجود این اختلافات را در ساماندهی اقتصادی بی تاثیر نمی داند و می گوید: اختلافات معنی دار وزیر اقتصاد و دارایی در دوره اول کابینه آقای خاتمی به عنوان موتور محرکه تصمیم گیری های اقتصادی با مدیریت پولی و ارزی کشور که به حذف اولی یعنی حسین نمازی منجر شد، بالطبع آثار ناگوار خود را بر روی متغیرهای کلان اقتصادی و سیاست ها و ابزارهای پولی و نرخ بهره بر جای گذاشته و در نهایت موجب عدم ثبات و امنیت اقتصادی و اتلاف منابع شده است به اعتقاد وی ، یک کابینه اقتصادی یکدست حتی اگر دیدگاه های اقتصادی آنان متناسب با شرایط اقتصادی کشور نباشد، بهتر از وجود تشتت آرا و ضعف توانمندی های موردنیاز است. از سوی دیگر، همانطوری که دکتر کدخدایی وجود یک دیدگاه منسجم را در حل وفصل مشکلات اقتصادی موثر می داند، تصریح می کند که ما در اقتصاد خود با یک زمینه مشخصی از مزیت های نسبی روبه رو هستیم که از قبال آنها می توانیم دهها صنعت و رشته مختلف داشته باشیم ؛ ولیکن برای این که این رشته ها را تغذیه پولی کنیم ، در عرصه اقتصادی با مشکلات فراوانی روبه رو هستیم. دکتر خوش چهره نیز یکدست کردن تیم اقتصادی را وظیفه رئیس جمهور می داند تا با اجماع تئوریک و دیدگاه نظری منطبق بر واقعیت اقتصادی کشور، درصدد رفع دغدغه های رهبران نظام به منظور رفع توزیع نامناسب ثروت و درآمد، رفع اختلاف طبقاتی ، افزایش نرخ رشد اقتصادی و افزایش قدرت خرید مردم برآید.وی در پایان تاکید می کند: اشکال تیم مدیریت اقتصادی ، آن است که پیش از آن که انتخاب آن بر مبنای قابلیت های فردی و نیازهای جامعه و دستیابی به هدفهای راهبردی صورت گرفته باشد، یک نوع تقسیم بندی برمبنای سهم خواهی جناحهای سیاسی بوده است و بالطبع در چنین فضایی ، اهداف جناحی ، گروهی و صنفی می تواند به اهداف ملی ترجیح داده شود.
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها