اگر به خودم برگردم

لوئیزلی جوان است، سال 1983 در مکزیک به دنیا آمده و تا همین جای عمرش کشورهای زیادی را دیده و در آن زندگی کرده است.
کد خبر: ۱۱۶۳۰۴۸

در دوسالگی با خانوادهاش به آمریکا رفتهاند. مدتی در کاستاریکا زندگی کرده و پنج سال در کرهجنوبی. مقصد بعدی آفریقایجنوبی بوده و حالا هم ساکن آمریکاست. به قول خودش «همیشه در آستانه و مرز» بوده و هیچ وقت جای معینی نداشته؛ چه در جغرافیا، چه در زبان کتاب او درباره شهر است. درباره پرسه زدن در شهر. درباره چگونه گشتن در شهر. «اگر به خودم برگردم»، با ترجمه «کیوان سررشته» را نشر اطراف به عنوان سومین کتاب مجموعه جستار روایی منتشر کرده است. متنهایی که هرکدامشان شهر را از زاویه جدیدی به ما نشان میدهد و توجه ما را به چیزهای کوچک اما جذابی در شهر جلب میکند که تا به حال ندیده بودیم. «نقطه شروع همیشه خودش است. از خودش بیرون میآید و در جهان اطراف پرسه میزند. زمان میگذراند و وقتی به خودش برمیگردد میبیند با کسی که شروع کرده فرق دارد. پس دوباره از اول شروع میکند. همین است که جستارهایش پایان ندارند، دایرههایی هستند که دور محوری مشخص میچرخند: رابطه نویسنده و شهری که اطرافش را گرفته.» کتاب آغاز خوبی است برای گشتی صمیمانه در شهرمان.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها