سرقت آبمیوه‌ای زن جوان

زن جوان با طرح دوستی با زنان و دختران جوان ودادن آبمیوه مسموم به آنها علاوه برسرقت پول و طلاهایشان، دسته کلیدهایشان را هم برداشته و به خانه طعمه‌ها دستبرد می‌زد.
کد خبر: ۱۱۶۲۹۰۹

به گزارش جامجم، روزهای پایانی مرداد امسال، زن میانسالی با حضوردرشعبه نهم بازپرسی دادسرای جنایی تهران اززن جوانی به اتهام سرقت به روش بیهوشی شکایت کرد. با دستور بازپرس سهرابی پرونده برای ادامه تحقیقات دراختیار ماموران اداره پنجم پلیس آگاهی تهران قرار گرفت . شاکی به افسر تحقیق گفت: فرزندانم در خارج از کشور زندگی میکردند و کمتر به من سر میزدند، در جریان یک سرمایهگذاری مشکلات زیادی برایم رخ داد. بهطور اتفاقی با زن جوانی در پارک دوست شدم و به او اعتمادکردم. بعداز شنیدن مشکلاتم مدعی شد زندگیام طلسم شده و گره آن به دست یک رمال باز میشود. آن روز در مترو با هم بودیم و قرار بود به خانه رمال برویم .در مسیر با شربت مرا بیهوش کرد که بعد از سه روز در بیمارستان به هوش آمده و متوجه سرقت پول، طلا و تلفن همراهم شدم.

چهرهنگاری رایانهای از زن سارق انجام شد و جستوجوها ادامه داشت تا اینکه زنان و دختران جوان دیگری نیز با حضور در پلیس آگاهی شکایتهای مشابهی را مطرح کردندکه معلوم شد آنها در دام همان متهم گرفتار شدهاند. بررسی‌‌ها نشان میداد زن سارق بعد از بیهوشکردن آنها علاوه برسرقت اموال همراه آنها، با دسته کلیدهای سرقتی توانسته به خانه طعمهها راه پیدا کرده و اموالشان را سرقت کند. ماموران به بررسی از آلبوم مجرمان حرفهای پرداختند که معلوم شد متهم فراری دو سال پیش به اتهام بیهوش کردن یک زن در تجریش مدتی در زندان بوده و آزاد شده است. در ادامه تحقیقات پلیسی دو روز پیش زن سارق که تحت تعقیب بود شناسایی و در مخفیگاهش بازداشت شد . وی به افسر تحقیق گفت: مدتی در زندان بودم وبعد از آزادی تصمیم گرفتم با تعارف آبمیوه مسموم از زنان و دختران سرقت کنم. به همین خاطر با آنها دوست میشدم و با تعارف آبمیوه مسموم آنها را بی هوش و اموال و پول هایشان را سرقت میکردم. گاهی نیز با سرقت دسته کلیدهایشان و به دست آوردن نشانی خانه مالباختگان از آنجا نیز سرقت میکردم.

برای زن جوان قرارقانونی صادر و روانه پلیس آگاهی شد.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها