3200 پرونده پشت نوبت فرزندخواندگی در تهران

معاون اجتماعی بهزیستی استان تهران از ۳۲۰۰ پرونده پشت‌نوبتی متقاضی فرزندخواندگی در تهران خبر داد.
کد خبر: ۱۱۶۲۹۰۰

به گزارش ایسنا، مهشید موقر با اشاره به پذیرش ۱۰۴ کودک به فرزندخواندگی از ابتدای سال، گفت: از این تعداد کودک ۶۲ پسر و ۸۲ دختر بودهاند.

وی با بیان اینکه اکنون ۱۲۰۰پرونده پشت نوبت هستند، افزود: تعداد فرزندان حاضر در مراکز بهزیستی استان تهران نیز براساس آخرین گزارش ۱۴۴۵ نفر بوده است. همچنین ۲۰۱۵ فرزند هم در خانوادههای خودشان یا بستگانشان هستند که بهزیستی به آنها «امداد» میدهد. سازمان بهزیستی برای جلوگیری از قطع ارتباط این دسته از فرزندان با خانوادههایشان و حفظ کیان خانواده، زمانی که مادر یا یکی از اقوام حکم را از قاضی دریافت میکنند به آنها کمکهزینه پرداخت میکند.

معاون اجتماعی بهزیستی استان تهران با اشاره به اینکه متقاضیان فرزند دختر بیشتر از فرزند پسر هستند به تشریح دلایل آن پرداخت و عنوان کرد: متقاضی فرزند دختر در میان خانوادهها بسیار بیشتر است و در عین حال تعداد دخترانی که وارد بهزیستی میشوند نیز به نسبت پسران کمتر است.

موقر با بیان اینکه 10 تا ۲۰ درصد کودکان ممکن است بیماری یا کمتوانی داشته باشند، نیز بیان کرد: بسیاری از خانوادهها به دلیل رشد فرهنگی حاضرند کودکان را باهمان شرایطی که دارند بپذیرند و اقدامات درمانی را انجام دهند. همچنین سازمان بهزیستی در اسرع وقت و خارج از نوبت به درخواست این خانوادهها رسیدگی میکند و درصورتی که آنها بخواهند، کمکهزینه درمان از سوی بهزیستی به آنها پرداخت میشود.

وی با اشاره به مدتزمان پشت نوبت بودن متقاضیان نیز تصریح کرد: مدتزمان انتظار برای کودک نیز بستگی به جنسیت و سن فرزند دارد. در صورتی که این خانوادهها خواهان دختر زیر دو سال باشند ممکن است حدود یک سال در نوبت باشند، اما اگر فرزند بزرگتر یا فرزند پسر بخواهند، این مدتزمان کاهش مییابد. یکی از دلایل این مساله این است که دخترانی که از سوی قوه قضاییه وارد بهزیستی میشوند از تعداد پسران کمتر است.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها