نظرسنجی سریال‌های تابستانی تلویزیون اعلام شد

پدر محبوب

در نظرسنجی فراگیری که مرکز پژوهش و سنجش افکار صدا و سیما انجام داده مشخص شد 6/78 درصد مردم سریال‌های تابستانی تلویزیون را دنبال می‌کنند.
کد خبر: ۱۱۶۲۶۰۱

به گزارش روابط عمومی رسانه ملی، نظرسنجی مرکز پژوهش و سنجش افکار صدا و سیما از نمونه آماری 4829 نفر از افراد بالای 12 سال در سراسر کشور نشان داد سریالهای «پدر»، «دلدادگان» و «آرماندو» به ترتیب رتبههای اول تا سوم را در جذب بیننده و رضایت مخاطب داشتهاند.

این نظرسنجی که در سراسر کشور و بیشتر در شهرهایی که مراکز استانی صدا و سیما در آنها قرار دارد انجام شده، نشان داد 6/78 درصد شرکتکنندگان حداقل، بیننده یکی از سریالهای تلویزیون در روزهای گذشته بودهاند. در میان این مجموعههای تلویزیونی، پدر که از شبکه دو پخش شد بیش از 55 درصد مخاطبان را به خود اختصاص داده است .این مجموعه با کسب 74درصد، بیشترین درصد رضایت (در حد زیاد) را بین مخاطبان داشته است. 8/83 درصد این مخاطبان از بازی هنرپیشگان این مجموعه راضی بودند و نزدیک به 75 درصد، از موضوع و جذابیت داستان و آموزنده بودن آن ابراز رضایت کردهاند. مجموعه تلویزیونی دلدادگان که این روزها از شبکه سه پخش میشود 2/34 درصد مخاطبان سریالهای تلویزیونی را به خود اختصاص داده است. دلدادگان با کسب رضایت 7/66 درصدی در رتبه دوم این رضایتمندی است. نزدیک به 70 درصد سوال شوندگان در این نظرسنجی از بازی هنرپیشهها و حدود 63 درصد آنان نیز از موضوع و کشش داستان ابراز رضایت کردهاند. مجموعه آرماندو نیز که از شبکه یک سیما پخش شد، رقم 6/17 درصد بیننده را به خوداختصاص داده است .طبق این نظرسنجی، نزدیک به 50 درصد از این میزان بیننده، به سوال پرسشکنندگان در باره رضایت از آن پاسخ مثبت دادهاند. ریتم مناسب داستان و بازی موفق بازیگران این مجموعه هم موضوعاتی بود که سوالشوندگان درباره آنها ابراز رضایت کردهاند. این پژوهش میدانی همچنین حاکی است که سریالهای ایرانی بیش از سریالهای خارجی در سیمای جمهوری اسلامی طرفدار دارند و موضوعات خانوادگی و پس از آن طنز و کمدی بیشترین علاقه را درمیان موضوعات دیگر برای مخاطب برمیانگیزند. همچنین پاسخدهندگان به پرسشهای کارشناسان مرکز پژوهش و سنجش افکار ساعتهای 21 تا 23 را مناسبترین زمان برای پخش سریالهای تلویزیونی عنوان کردهاند و مایلند این سریالها به صورت شبانه پخش شود. از سویی سریالهای تکراری شبکههای دیگر مانند آیفیلم، تماشا و نسیم هم به نوعی، موفق به جلب توجه مخاطب در ساعات مختلف شبانهروز شدهاند. به گونهای که بازپخش سریال کیمیا در شبکه تماشا، با رقم 8/33 درصد مخاطب و رضایتمندی بیش از 80 درصدی را به همراه داشته است و نقطه چین و مرد هزارچهره که از شبکههای آیفیلم و نسیم پخش میشوند نیز با رقمهای نزدیکی به همین سریال، مخاطبان را پای تلویزیون نشاندهاند.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها