معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از برگزاری نشست‌های جداگانه با شرکای اجتماعی درباره تعیین دستمزد سایر سطوح کارگری خبر داد و گفت: هم‌اکنون دو پیشنهاد افزایش 8 و 12 درصدی مزد مطرح است که باید به یکدیگر نزدیک شوند.
کد خبر: ۱۱۳۳۰۵۹

احمد مشیریان در گفتوگو با فارس در پاسخ به این سؤال که چه پیشنهادی برای افزایش دستمزد سایر سطوح مزدی کارگری مطرح شده است، عنوان کرد: کارگران افزایش 12 درصدی نسبت به پایه حقوق سال 96 بعلاوه رقم ثابت روزانه 2418 تومان را پیشنهاد کردند و از طرفی نمایندگان کارفرمایی درباره میزان افزایش مزد سایر سطوح افزایش 3/8 درصدی بعلاوه روزانه 3333 تومان را مطرح
کردند.

مشیریان تصریح کرد: با مذاکراتی که به صورت سه جانبهگرایی دنبال میشود، سعی میکنیم پیشنهادها را به یکدیگر نزدیک کرده و تا پایان فروردین تکلیف میزان افزایش سایر سطوح مزدی را روشن کنیم.

مشیریان با اشاره به اینکه وزیر کار سعی دارد تا در هفته جاری، نشستهای جداگانهای با نمایندگان گروههای کارگری و کارفرمایی برگزار کند، گفت: با توجه به اینکه تنها دو پیشنهاد نهایی برای سایر سطوح مزدی ارائه شده، باید رقمی به عنوان مبنای افزایش مزد سال آینده تعیین و ابلاغ شود.

وی در عین حال گفت: وزارت کار با هر دو پیشنهاد نمایندگان کارگری و کارفرمایی موافق است و منتظریم با برگزاری جلسات تکلیف بسته مزدی سال 97 مشخص شود.

ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها