مقامات ایران در دیدار وزیر خارجه فرانسه از انفعال اروپا انتقاد کردند

خط‌و‌نشان در تالار آئینه

وزیر خارجه فرانسه در حالی دیروز در تهران با مقامات کشورمان دیدار کرد که ادعاهای اخیر الیزه درباره توانمندی‌های دفاعی و منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران و پاسخ‌های صریح تهران به این ادعاها، فضای خاصی را بر این دیدارها حاکم کرده بود و خط و نشان‌هایی که دو طرف در ایام اخیر از راه دور برای یکدیگر کشیده بودند حالا به صورت رو در رو در تالار آیینه ساختمان وزارت خارجه مطرح شد.
کد خبر: ۱۱۲۷۴۳۱

آنطور که در دستور کار سفر ژان ایو لودریان به تهران مطرح شده بود، مباحث هستهای، منطقهای و موشکی، سه محور مهم رایزنیهای وزیر خارجه در فرانسه در تهران اعلام شده و وزارتخارجه فرانسه نیز در آستانه سفر لودریان به تهران، با صدور بیانیه شدیداللحن اتهامات تندی علیه فعالیتهای موشکی و منطقهای کشورمان مطرح کرد.

ادعاهای ضدایرانی از سوی فرانسه و برخی دیگر از کشورهای اروپایی در حالی مطرح میشود که این کشورها با توجه به عملکرد خود در منطقه، باید در جایگاه متهم بنشینند و بازخواست شوند و این مسالهای بود که مقامات کشورمان در دیدارهای خود با برشمردن کارنامه کشورهای اروپایی در منطقه، آن را به وزیر خارجه فرانسه گوشزد کردند و به اروپاییها تاکید کردند به جای بهانهگیری درباره فعالیتهای موشکی و منطقهای ایران، بهتر است به تعهدات بر زمینمانده خود در برجام عمل کنند.

اعتراض به مواضع اروپا و کشورهای غربی، تنها به نشستهای دیپلماتیک محدود نبود و گروههایی از جوانان دانشجو نیز به صورت خودجوش، بامداد دیروز همزمان با ورود لودریان به تهران، در فرودگاه مهرآباد تجمع کردند. این تجمع اعتراضی بعد از بیانیه دخالت آمیز وزارت خارجه این کشور صورت گرفت.

دانشجویان در تجمع اعتراضی که بعد از انتشار بیانیه دخالتآمیز وزارت خارجه فرانسه صورت گرفت با در دست داشتن تصاویری از شهیدطهرانیمقدم و دستنوشتههایی، اعتراض خود را به رفتار خصمانه فرانسه نشان دادند.

دانشجویان در این تجمع تاکید کردند ایران با قدرت به برنامه موشکی خود ادامه خواهد داد و روز به روز قدرتمندتر خواهد شد. همچنین دیروز تجمعات مشابهی در مقابل سفارت فرانسه و وزارت خارجه انجام شد. اعتراض به مواضع اخیر فرانسه به فضای مجازی نیز کشیده شد و هشتگهایی در مخالفت با مواضع خصمانه فرانسه علیه کشورمان ایجاد شد.

برهم خوردن برجام، به معنی بیهوده بودن مذاکرات سیاسی است

رئیسجمهور کشورمان در دیدار وزیر خارجه فرانسه، برجام را آزمایش و امتحانی برای تمامی طرفهای مذاکرهکننده دانست و افزود: پابرجا ماندن برجام به دنیا ثابت میکند که مذاکره و دیپلماسی بهترین گزینه برای حل مشکلات بوده و برهم خوردن آن به معنای این است که مذاکرات سیاسی اتلاف وقت است.

حسن روحانی با تاکید بر ضرورت پایبندی همه طرفهای مذاکرهکننده نسبت به تعهداتشان در برجام، گفت: بر هم خوردن توافق هستهای نقطه پشیمانی همگان خواهد بود و البته ما برای هرگونه شرایطی که مدنظرمان نباشد، آماده خواهیم بود.

وی با بیان اینکه ایران و فرانسه در رابطه با برجام و ضرورت ادامه آن دیدگاه مشترک دارند، گفت: خوشبختانه امروز بواسطه برجام فضای مناسبی برای توسعه روابط و همکاری های دوجانبه بوجود آمده که باید در راستای دستیابی به اهداف مهم و مشترک و منافع دو ملت در این مسیر حرکت کنیم.

رئیس جمهور با اشاره به ضرورت همکاری ایران و فرانسه در زمینه تداوم ثبات و امنیت منطقه، اظهار داشت: فرانسه و جمهوری اسلامی ایران در حل مشکلات اخیر لبنان نقشآفرینی مثبتی داشتهاند و باید در راستای استحکام سیاسی در این کشور، همکاری کنیم.

روحانی امنیت خلیج فارس را موضوعی حائز اهمیت در منطقه دانست و با اشاره به بحران یمن خاطرنشان کرد: این وظیفهای بین المللی و انسانی است که در راستای آتش بس، پایان یافتن جنگ و کشتار مردم در یمن و ارسال کمکهای بشردوستانه به مردم این کشور که دچار بمباران، بیماری ها و گرفتاری فراوان هستند، تلاش کنیم.

رئیس جمهور همچنین با اشاره به مسائل مربوط به سوریه و مشکلاتی که مردم این کشور با آن مواجه هستند، گفت: جمهوری اسلامی ایران از ابتدا به خواست دولت سوریه و برای مبارزه با تروریسم در این کشور حضور داشته است.

روحانی مبارزه تا محو کامل تروریسم و کمک به مردم سوریه را از اولویتهای مهم همکاری ایران و فرانسه در منطقه برشمرد و گفت: هیچ راهی جز تقویت دولت مرکزی در دمشق برای حل بحران سوریه وجود ندارد.

لودریان وزیر امور خارجه فرانسه نیز در این دیدار با تأکید بر علاقهمندی و احترام فرانسه به حفظ و پایبندی برجام، گفت: گزارشهای آژانس بین المللی انرژی اتمی نشان دهنده پایبندی کامل ایران به تعهدات خود است و فرانسه تمام تلاش خود را در راستای پابرجا ماندن برجام انجام خواهد داد.

انتقاد از تسلیم شدن اروپا در مقابل بازی ترامپ

دبیر شورای عالی امنیت ملی در دیدار وزیر خارجه فرانسه با تاکید بر ضرورت تسریع در رفع موانع باقیمانده در مسیر مبادلات بانکی در فضای پسابرجام اظهار کرد: منطق هر نوع توافق بینالمللی صیانت همه طرفها و جامعه جامعه جهانی از آن بوده و درخواست پایبندی از یک طرف و بیتفاوتی نسبت به نقض تعهدات طرف دیگر قابل قبول نیست.

دریابان شمخانی با لباس نظامی در این دیدار حضور یافته بود تا شاید بر ایستادگی ایران بر حقوق دفاعی و دستاوردهای نظامیاش تاکید کند. او با تاکید بر ضرورت تسریع در اجرای کامل تعهدات طرفهای اروپایی در برجام افزود: عدم موفقیت توافقنامه برجام منجر به شکست اعتبار توافقات بینالمللی و منطق گفتوگو برای حل مسائل جهانی خواهد شد.

نماینده رهبر انقلاب در شورای عالی امنیت ملی عنوان کرد: سیاست اروپا در امتیازدهی به آمریکا برای باقی نگه داشتن این کشور در برجام نادرست و به معنای انفعال و تسلیم شدن در برابر بازی روانی ترامپ است.

وی با اشاره به تلاشهای صورت گرفته از سوی جمهوری اسلامی ایران در مبارزه واقعی با تروریسم در عراق و سوریه تاکید کرد: عدم مقابله پرهزینه جمهوری اسلامی ایران با تروریسم میتوانست تصاعد غیر قابل کنترل این بحران و توسعه ناامنی و بی ثباتی به اروپا از جمله فرانسه را رقم بزند.

دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به حضور و فعالیت آزادانه گروههای تروریستی معارض جمهوری اسلامی ایران در فرانسه اظهار کرد: عدممقابله پاریس با گروههای تروریستی حاضر در این کشور که در ترور هزاران نفر از مردم بیگناه کشور ما دست داشتهاند با مسئولیت بینالمللی فرانسه در مقابله با تروریسم مغایرت داشته و بهطور قطع مقوم روند رو به توسعه روابط دو کشور نخواهد بود.

تقویت توان دفاعی ایران، ضرورتی اجتنابناپذیر است

دریابان شمخانی تقویت توانمندی دفاعی ایران بویژه قدرت موشکی را ضرورتی اجتنابناپذیر در مسیر اجرای سیاست بازدارندگی عنوان کرد و افزود: توان دفاعی ایران تهدیدکننده هیچ کشوری نبوده و توسعه آن بدون تاثیرپذیری از مولفههای سیاسی، تابعی از نیازمندیهای امنیتی و تهدیدات بالقوه کشور است.

دبیر شورای عالی امنیت ملی قطعنامه اخیر پیشنهادی برخی کشورهای اروپایی در مورد یمن را ناامیدکننده و علامت بیتفاوتی کشورهای غربی به نسل کشی و نقض حقوق بشر در یمن و فجایع انسانی در این کشور عنوان کرد و گفت:چشم پوشیدن از محاصره شدید مردم مظلوم و بی دفاع یمن و بی تفاوتی نسبت به شیوع گسترده قحطی و بیماری در این کشور شائبه ترجیح منافع اقتصادی حاصل از پشتیبانی از عربستان سعودی و امارات را ایجاد کرده و بیانگر استاندارد دوگانه و قابل معامله بودن جان انسانها در نظر مقامات برخی کشورهای اروپایی و آمریکاست.

وزیر خارجه فرانسه نیز در این دیدار با قدردانی از برخورد فعال جمهوری اسلامی ایران با توافقنامه برجام و اجرای کامل تعهدات گفت: دولت فرانسه ضمن تاکید بر ضرورت پایبندی طرفهای امضاءکننده برجام به تعهدات خود، مواضع آمریکا را موجبشکنندگی این توافقنامه بینالمللی میداند و با آن مخالف است. لودریان با اشاره به اقداماتی که از سوی فرانسه و سایر کشورهای اروپایی به منظور تسهیل مراودات بانکی با ایران در جریان است، اظهار کرد: بزودی راهکارهای جدیدی به منظور ایجاد گشایشهای جدی در روابط پولی و بانکی بین ایران و فرانسه اعلام خواهد شد.

ظریف: وارد بازی اروپا و آمریکا نمیشویم

وزیر خارجه کشورمان در دیدار لودریان، از برخی رفتارها و اظهارات مقامات اروپایی در اجرای برجام و نیز تاثیرپذیری از فشار آمریکاییها انتقاد کرد.

ظریف در این دیدار افزود: برجام در حال حاضر دستخوش بازیهای غیرمنطقی و سیاسیکاریهای آمریکاییها شده است که اروپا میتواند نقش سازندهتری در حفظ این دستاورد بینالمللی ایفا کند و قبل از هر چیز ضمن اجرای کامل تعهدات خود، آمریکا را برای اجرای تعهدات خود در برجام تحت فشار قرار دهد و اجازه ندهد آمریکا بهرغم بدعهدیها و نقضهای خود، خواستهای غیرمنطقی و غیرحقوقی نیز مطرح کند.

وی افزود: حفظ این دستاورد دیپلماتیک بینالمللی باید برای همه ما به یک اندازه مهم باشد و حمایت در گفتار کافی نیست. اگر قرار است جامعه بینالمللی تلاش کند یک طرف را راضی به ماندن در توافق هستهای کند، این ایران است که باید راضی شود و نه آمریکا. آمریکا نهتنها در اجرای تعهدات خود بدعهدی نهادینه داشته، بلکه حتی مانع اجرای تعهدات اروپا هم شده است.

وزیر خارجه کشورمان در خصوص تحولات منطقه به تلاشها و پیشنهادهای جمهوری اسلامی ایران برای حل و فصل بحرانهای منطقه اشاره کرد و افزود: اگر اروپا واقعا به دنبال پایان دادن به فاجعههای انسانی در منطقه است میتواند در این زمینه از تبادل نظر با ایران استفاده کند ولی اگر هدف، تبلیغات یا راضی کردن آمریکاست، ما در این بازی وارد نمیشویم. ظریف در پاسخ به اظهارات وزیر خارجه فرانسه در خصوص توان موشکی ایران، ضمن تشریح مذاکرات برجام و تبیین مستدل این واقعیت که موضوع موشکی ایران خارج از برجام و حتی قطعنامه 2231 است، تاکید کرد: آمریکا و دیگر کشورهایی که منطقه ما را با فروش سلاح به انبار باروت تبدیل کردهاند، باید این اقدامات را متوقف کنند.

وی اظهار کرد: توان نظامی ایران برای دفاع از کشور و بازدارندگی است و ایران با توجه به تجربه تلخ جنگ تحمیلی آموخته است که برای دفاع از شهروندان خود به توان بازدارندگی خود متکی باشد.

وزیر خارجه فرانسه نیز در این دیدار عنوان کرد: اروپا بویژه فرانسه متعهد و علاقهمند به اجرای برجام با وجود فشارهای آمریکاست.

ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها