درختان زیتون تشنه‌اند...

عده‌ای از کشاورزان رودباری در آبیاری باغ‌های زیتون با مشکل مواجه‌اند این در حالی است که دو سد بزرگ استان گیلان سد سپیدرود و سد آیت‌الله بهجت در شهرستان رودبار قرار دارند اما «محدودیت منابع آب» و «عدم صدور مجوز آب» از عواملی است که مانع توسعه باغ‌ها زیتون می‌شود.
کد خبر: ۱۱۰۹۹۳۷

به گزارش ایسنا، «زیتون» در ایران با نام «رودبار» عجین شده است بطوری که در اغلب نقاط ایران که محصول زیتون به فروش میرسد، نام رودبار هم در کنار آن به چشم میخورد.

88 درصد اقتصاد شهرستان رودبار بر پایه کشاورزی و بخصوص کشت زیتون میچرخد، برهمین اساس از سال 1374 طرح توسعه باغهای زیتون در این شهرستان ارائه شد اما طبق بررسیهای انجام شده روند اجرای این طرح در شهرستان رودبار مطلوب نیست و حتی عدهای از کشاور ز ان در آبیاری باغهای زیتون با مشکل مواجهاند این در حالی است که دو سد بزرگ استان گیلان سد سپیدرود و سد آیتالله بهجت در شهرستان رودبار قرار دارند.

«اسماعیل میرغضنفری» اظهار کرد: زیتون میوه قسم خوردهای در قرآن کریم است، این درخت بیخزان موهبتی الهی بوده که شهرستان رودبار از آن برخوردار است، در سال 1374 دستورالعمل واگذاری زمین در قالب طرح توسعه باغهای زیتون با واگذاری زمین ابلاغ شد و از سال 76 هم اجرایی شد اما به دو علت عمده «محدودیت منابع آب» و «عدم صدور مجوز آب» برای زمینهایی که در قالب طرح «طوبی» واگذار شده بود، نتوانستیم به هدفگذاری که بیش از 10 هزار هکتار بود، دست یابیم و از همینرو کمتر از 50 درصد هدفگذاری مذکور محقق شد.

فرماندار شهرستان رودبار افزود: در شهرستان بیش از 8600 هکتار باغها زیتون داریم که 2000 هکتار شامل باغهای سنتی و بقیه هم در قالب طرح جدید و صنعتی است.

وی ادامه داد: عمدهترین علتی که تاکنون موفق نشدیم به هدفگذاری برسیم همین محدودیت منابع آب بود که سازمان آب منطقهای و به طریق اولی وزارت نیرو ایجاد کرده است، استان گیلان با وجود اینکه پربارش است اما در شهرستان رودبار با محدودیت منابع آب مواجه هستیم، باید این محدودیت حداقل برای شهرستان رودبار برداشته شود، چون با وجود اینکه این محدودیت برای استان همجوار هم وجود دارد اما آنها برای آبیاری باغها خود از سپیدرود برداشت میکنند.

میرغضنفری با بیان اینکه دقیقاً روبهروی نیروگاه شهید بهشتی در جمال آباد لوشان در حاشیه رودخانه سپیدرود برداشت غیرقانونی آب انجام میگیرد، اضافه کرد: مستندات برداشت غیرمجاز آب توسط استان همجوار به آب منطقهای و استانداری ارائه شد و پیرو گزارشات ما استانداری محترم مکاتباتی را با استانداری قزوین داشت.

فرماندار شهرستان رودبار با اشاره به مجوز واگذاری زمین به کشاورزان، خاطرنشان کرد: یکی از الزامات طرح طوبی صدور مجوز واگذاری زمین است، هماکنون بیش از 200 نفر از باغداران ما در بالادست سد سپیدرود در محدوده بین منجیل و لوشان منتظر صدور مجوز هستند که یا باید تکلیف این مردم را باوجود اینکه سالها زمین واگذار شده اما هنوز اجرایی نشده، روشن کنیم یا باید تبصرهای در قوانین جاری ایجاد شود.

عالیترین مقام دولت در شهرستان رودبار تصریح کرد: با توجه به وضعیت موجود و تشنگی باغها زیتون در شهرستان رودبار، انتظار داریم آب منطقهای استان گزارشی از وضعیت آبی شهرستان رودبار به وزارت نیرو ارائه میکردند تا یک شرایط استثنایی را در نظر میگرفتند.میرغضنفری در پاسخ به این پرسش « چرا با وجود دو سد بزرگ استان در شهرستان رودبار با کم آبی مواجهایم؟»، افزود: سد سپیدرود که بخش عمدهای از جلگه گیلان از این سد مشروب میشود و همچنین سد آیتالله بهجت که بخش عمدهای از آب شرب استان را تامین میکند، هر دو در شهرستان رودبار قرار دارند اما حتی روستاهای در مسیر سد آیتالله بهجت از آب این سد برخوردار نمیشوند.

در ادامه لطفی، مدیرعامل سازمان آب منطقهای گیلان اظهار کرد: وزارت نیرو از مخزن سد سپیدرود حدود یک میلیارد و 370 میلیون مترمکعب برای اراضی پایین دست جهت کشت برنج اختصاص داد.

مدیرعامل آب منطقهای گیلان تصریح کرد: تنها راهی که میتوانیم به خواسته به حق کشاورزان رودباری عمل کنیم با بهره برداری از منابع پایین دست به مردم رودبار تخصیصات مدیریت شدهای را ارائه دهیم.طرح طوبی از طرحهای ملی است که به افزایش سطح زیر کشت باغها کشور کمک میکند در صورت اجرای صحیح میتواند الگویی برای اصلاح و مدرن کردن باغها باغها باشد. واگذاری زمین دولتی، تسهیلات بانکی و یارانههایی که به این طرح تعلق میگیرد مشفق خوبی برای رونق و پیشرفت طرح در راستای اهداف تعیین شده برای آن است. اجرای صحیح طرح طوبی باعث توسعه درختان مثمر یا به عبارت دیگر تقویت پوشش گیاهی آن هم از نوع اقتصادی و نیز تنوع زیستی میگردد. هدف این طرح در شهرستان رودبار توسعه کشت باغها زیتون است.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها