وزیر تعاون اعلام کرد: بخش تعاون می تواند در برنامه سوم توسعه بیش از2 میلیون فرصت شغلی ایجاد کند صوفی همچنین افزود: قانون اساسی با توجه ویژه به بخش تعاون تامین کار و تهیه ابزار کار را برای افراد جویای کار به شکل تعاونی
کد خبر: ۸۴۷۵
و از طریق وام قرض الحسنه و راههای دیگر پیش بینی کرده است وزیر تعاون تاکید کرد: بخش تعاون می تواند در مدت زمان اجرای برنامه سوم توسعه در3 گزینه مختلف یعنی در گزینه نخست 465 هزار شغل ، در گزینه دوم 750 هزار و در گزینه سوم یک میلیون و150 هزار فرصت شغلی ایجاد کند.وی همچنین گفت : در بخش تعاون به طور متوسط با8 میلیون تومان می توان یک فرصت شغلی به وجود آورد و از این مبلغ 50 درصد سهم سرمایه گذار نیز تضمین می شود؛ بنابراین با4 میلیون تومان تسهیلات ، می توان در بخش تعاون، شغل ایجاد کرد.
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها