شهرها خانه ای بزرگ هستند که چندین دست در برافراشتن چادر آن سهم دارند اصولا شهر برای یک نفر ساخته نمی شود بلکه برای شمار زیادی از مردم که خلق و خوی متفاوت و شغلهای گوناگون و زمینه های فکری مختلف دارند
کد خبر: ۷۸۱۴
ساخته شده و متعلق به تمام طبقات اجتماعی است شهر دنیایی است که آدمیان آن را به وجود آورده اند دنیایی است که از مظاهر هنرمایه می گیرد و برای مقاصد انسانی ساخته و پرداخته می شود از عادات دیرین بشر است که خود را با محیط وفق می دهد و هر چه را که به احساس می آید، به سامان می آورد و عوامل ناسازگار را از محیط خود دور می کند اساسا بقا و چیرگی بشر بر محیط خویش به همین توافق احساسی بشر با محیط خویش استوار است و همان گونه که خانه باید از صفات و مزایایی برخوردار باشد تا سکونت را مطلوب و آسایش بخش کند، شهر نیز باید کیفیت ها و ویژگی هایی برای تامین آسایش و راحتی داشته باشد و مانند خانه ، محیطی گرم و صمیمی و دلپذیر شود. انسانها همواره در واکنش به واقعیت زندگی هایشان ، با وجود تمامی نقصان های احتمالی خود، به جهانی آرمانی اندیشیده اند. مردم همواره برای داشتن شهری با سیمای مطلوب آماده اند و درک و فهم آنها، ایشان را سزاوار داشتن شهری زیبا می داند. به نظر می رسدکه باید سیمای شهر، احساسی از رضایت و شادی را در شخص به وجود آورد و سبب شود که شخص وجود خود را حس کند بسیاری از مردم پس از یک سفر کوتاه مدت به شهرهای اروپایی ، شیفته این شهرها شده و متوجه بی فروغی و بی رنگی محل سکونت و کار خود در شهری که در آن سکونت دارند، می شوند و احساس حقارت می کنند؛ بی آن که حقیقتا بدانند ریشه آن شادی خاطره مسافرت و پس از آن ، غم باطنی بعد از مسافرت در چیست بی نظمی حاکم بر شهرهای ما نوعی توهین به شهروندان ساکن آنهاست و انحطاط و پیشرفت نکردن شهرها اعتماد به نفس شهروندان را جریحه دار می کند و حس عزت نفس ساکنان آن را به تمسخر گرفته است یکنواختی سیمای محلات ، نداشتن شاخص و ویژگی و غیرقابل تمایز بودن آنها در حال حاضر در بیشتر شهرهای بزرگ ما سیمایی ملال آور را پدید آورده و سیمای شهرهای ما پاسخگوی ساختار جدید زندگی شهری امروز نیست باید برای هدایت و سازماندهی ساخت وسازهای شهری ، بویژه نمای ساختمان ها تلاش شود و به بستر و بافت اجتماعی و مکانی آنها توجه خاصی مبذول گردد ما باید به دنبال کشف و کاوش ایده های جدید و ابزاری که نوعی انتظام به بی نظمی آشکار سیمای شهرهای ما بدهد، باشیم و برای درک فضا فرآیندهایی را که سازنده آن هستند، بشناسیم اگر تاکید کنیم که فضا تنها از طریق ابزارهای بصری درک می شود، در پیامد آن ، عمدتا به ظواهر فضا باید پرداخت ، بدین ترتیب چیزی که می توان آن را دید، بیشترین اهمیت را خواهد داشت به صورت بالقوه ، شهر به خودی خود نموداری است روشن که وضع پیچیده جامعه را روشن می کند و اگر جنبه بصری آن را تقویت کنیم، بر معنی و تاثیر آن نیز افزوده ایم طراحان شهری ، از جمله کارگزاران اصیل در فرآیند توسعه و ساخت وساز شهری هستند و باید امروز این طراحان بخش اعظمی از نیروی خود را صرف امور زیباشناختی شهرهای امروز ما کنند برای پاسخ به چالشهای سیمای شهرها باید در روش ضابطه دارکردن و کنترل تولید فضا تحولی صورت پذیرد.
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها