مرد بی‌تکرار تاریخ

13رجب از راه می‌رسد و لحظه‌های تاریخ تکرار می‌شود، کشتی‌بان عدل و حقیقت در توفان جهل و بی‌عدالتی پای به گیتی می‌گشاید و خط پرگار زهد و تقوی می‌شود و عدالت را راهبری می‌کند.
کد خبر: ۴۰۹۳۸۵

 چشمه عشق می‌جوشد و برق و بارقه از کعبه جاری می‌شود و «علی»(ع) متولد می‌شود. علی(ع) می‌آید تا با صلابت تمام، عدالت و حقیقت را بر دست گیرد و افتخارات بزرگ را به رسم مردانگی و جوانمردی رقم بزند.

علی(ع) پای به جهان می‌گذارد تا شمع عدالت در هماره تاریخ از نورافکندن بر ظلمات جهل و فقر و نادانی باز نماند و روشنایی‌بخش دل‌های امیدواران و مومنان راستین باشد. 14 قرن از آمدن علی(ع) می‌گذرد و ما از روی سخنان و نامه‌های مانده‌اش می‌توانیم بخوبی درباره آنها قضاوت کنیم که علی(ع) به عنوان پیشوای راستین در نامه‌هایی که به حکام خود نوشته چگونه آنها را به رعایت عدل و داد، پرهیزکاری و درستکاری، امانتداری در اموال مسلمین و خویشتنداری و پرهیز از جاه و حب نفس در برابر متملقان دعوت کرده است.

علی(ع)‌ جوانمردی بزرگ و راستین است که سیاست جوانمردانه‌اش گواه همه زمان‌ها و عصرهاست و عدالتش محور همه سیاست‌ها و سیاستگذاران...

علی(ع)‌ با نیرنگ و فریب سخت در جدال و مبارزه است و فرمانداران و سرداران دوران خود را همواره به رعایت اعتدال و تقوا دعوت می‌کرد. امام علی(ع)‌ به مالک‌اشتر در نامه‌ای که از تقوا و حقیقت‌خواهی سرچشمه گرفته، توصیه‌هایی کرده است که دستمایه همه عصرهاست و هرگز کهنه نمی‌شود. او مالک را به رعایت انصاف با مردم و زیردستان فرامی‌خواند و می‌گوید هرگونه کینه‌ای را که ممکن است مردم از تو به دل داشته باشند، با حسن سلوک و رفتار خوش از دل مردم بزدای! و رشته انتقام و دشمنی را درباره دیگران از خود قطع کن!

علی(ع)‌ در نامه سراسر شور و تقوایش به مالک تاکید دارد که از خودبینی و خودخواهی و از اعتماد به چیزی که تو را به خودپسندی وادارت کند و از این‌که بخواهی دیگران تو را زیاد بستایند، بپرهیز، زیرا این صفات زشت از مطمئن‌ترین فرصت‌های شیطان است. این اندکی از دستاورد و توشه عدالت علی(ع)‌ است. علی(ع)‌ در مقام حاکم دلسوزترین، در مقام پدر مهربان‌ترین و در مقام همسر فداکارترین ظاهر می‌شود. علی(ع)‌ تنها مرد بی‌تکرار تاریخ است که در برابر همه رنج‌ها و مصائب ایستاده تا چراغ عدالت خاموش نشود. و اوست که برای همه نسل‌ها و عصرها می‌ماند. میلادش مبارک باد!

زیبا اسماعیلی 
گروه اقتصاد

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها