الگوی اسلامی- ایرانی (16)

مراحل گذار

طراحی و شروع به اجرای نظام جامع تزکیه و تعلیم، سنگ بنا و پیش‌نیاز هرگونه اقدامی در پرداختن به موضوع جامعه‌سازی، الگونمایی و نظریه‌پردازی برای پیشرفت و تعالی جامعه اسلامی است؛ در غیر این صورت محور اساسی حرکت و به اصطلاح ریلی که باید روی آن حرکت کرد مغفول انگاشته شده تلقی می‌شود و چون بدون محور، نمی‌توان جامعه‌ای را هدفمند هدایت کرد، به طور طبیعی محورهای بدیل ولی غریبی انتخاب می‌شوند که تلاش‌های بعدی را متأثر از کارکرد خویش، به فرجام غیرقابل قبولی محکوم می‌کنند؛ از این رو ما معتقدیم بدون تأمل و تدبیر و برنامه و انتخاب کارگزاران مناسب برای اجرای آن برنامه، که در قالب نظام جامع تزکیه و تعلیم ارائه شده است، زمینه طراحی و سپس ساخت الگوی تعالی و پیشرفت برای جامعه، هم متصور و هم میسور نیست و لذا دریافت رویکردها و خواسته‌ها و حساسیت‌ها، برای آغاز معماری شاکله جامعه‌ای که به دنبال آن هستیم، وقتی معنی‌دار است که انسان‌ها در فضایی قرار گرفته باشند که از موضع آن، و با عنایت به آنچه فطرت اصیل انسانی آنان می‌طلبد، به فهرست کردن کارکردهای مورد انتظار خویش از «الگو» پرداخته باشند.
کد خبر: ۴۰۸۶۵۰

 عملیاتی شدن دریافت رویکردها و مطالعه در شرایط حاکم بر جامعه و بررسی متغیرهای محیطی تاثیرگذار، اعم از داخلی و بین‌المللی، می‌تواند اولین گام در جامعه‌سازی تلقی شود. البته چنانچه پیش‌نیاز مربوط به این گام، مشمول واکاوی‌ها و مضمون‌یابی‌ها و بالاخره به صورتی نظام‌مند و روش‌مند در معرض اجرا، به وسیله سرمایه انسانی ذی‌مدخل و عامل به مضمون تعلیم و تزکیه قرار گرفته باشد.

در گام دوم و با عنایت به اطلاعات ذخیره شده از گام اول، مقوله معماری «الگو» مبتنی بر واقعیات ابراز شده و ملاحظات دینی و انباره بسیار وسیع معرفت بشری که موید به کلام وحیانی باشند آغاز می‌شود. کار معماری باید آنقدر مشمول دغدغه و دل‌نگرانی متولیان موضوع ـ که همانا در آنچه ترسیم کرده‌ایم کارگزاران نظام جامع تعلیم و تزکیه هستند ـ قرار گیرد که ، از طریق آنان «مساله» و «دلمشغولی» تمام کسانی هم قرار گیرد که مشمول تعلیم و همچنین در پوشش تزکیه شدن هستند. آنان باید احساس کنند که «الگو» بر باورها و عملکرد طبیعی جهت گرفته شده از آموزه‌های وحیانی آنان، موضوع معماری واقع شده است و در این احساس قرابت بین معماری «الگو» و رویکردهای غالب فطری خود به موضوع، هیچ سردرگمی و غربتی برایشان مطرح نشده است. به این ترتیب، رضایت از معماری جامعه الگو، محملی برای آغاز گام سوم می‌شود که همانا مرحله «ساخت» جامعه را در گستره عرصه‌های متنوع دربرمی‌گیرد.

گام سوم به محاسبات دقیق و مبتنی بر طرح معماری شده در گام دوم معطوف می‌شود و چون گذار از این مرحله با تعمیق آموزه‌های تربیتی و تعلیمی مطروحه از ناحیه نظام جامع تزکیه و تعلیم، پشتیبانی می‌گردد، لذا به هر میزان که ساختارهای جامعه شکل می‌گیرند، ذهنیت‌های مندرج در معماری الگو، خود را متجلی ساخته و شور و نشاط ناشی از تبلور نظامی از زندگی، به سبک آنچه مورد خواسته و مطالبه اسلام است، فضای جامعه را دربرمی‌گیرد. بدیهی است فرجام اقدامات مرحله سوم که در سومین گام و در زمان نسبتا طولانی عملیاتی می‌شود، تجلی جامعه الگوست که مشخصات آن قابل رؤیت و بررسی است. ما بر آن هستیم که نظریه عمومی درخصوص الگو، فقط پس از این مرحله، موضوعیت مطرح شدن دارد و گام چهارم ما را به سمت و سوی یک زندگانی متعالی سوق می‌دهد.

دکتر حسن سبحانی

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها