جزئیات کامل تسهیلات دولت برای انتقال کارمندان به شهر های کوچک

فارس: دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت جزئیات کامل تسهیلات دولت برای شاغلین متقاضی انتقال از کلانشهرها به سایر شهرهای کشور را منتشر کرد.
کد خبر: ۱۴۵۰۸۸

هیات وزیران در جلسه مورخ 29 مرداد 1386 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت مسکن و شهرسازی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در جهت تشویق و کمک به کارکنان رسمی و پیمانی و قراردادی که علاقمند به انتقال محل اشتغال خود از شهر تهران و بقیه کلانشهر ها به سایر نقاط کشور باشند ، آیین نامه ایجاد تسهیلات جهت شاغلین دولتی متقاضی انتقال از تهران و کلانشهرها به سایر شهرهای کشور را به شرح زیر تصویب نمود :
متن کامل این مصوبه که دوازدهم شهریور ماه ابلاغ شده به شرح زیر است :
ماده 1- حمایتها و تسهیلات موضوع این آیین نامه شامل تمامی کارکنان رسمی ، پیمانی و قراردادی و سایر عناوین مشابه شاغل در وزارتخانه ها ،موسسات و شرکت های دولتی ، بانکها ،موسسات بیمه و سایر دستگاههای مشمول ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه و پرسنل شاغل در نیرو های مسلح با اذن فرمانده معظم کل قوا و برابر آیین نامه مصوب که تمایل به تغییر محل اشتغال خود از کلانشهر ها ( تهران مشهد تبریز اصفهان کرج شیراز قم اهواز ) به سایر نقاط کشور را داشته باشند ، می باشد . تبصره  انتقال کارکنان به شهرهای استان تهران و نیز فاصله (50) کیلومتری سایر کلانشهرها در قالب این آیین نامه ممنوع است.
ماده 2- متقاضیان استفاده از مزایای این آیین نامه باید حائز شرایط زیر باشند :

1- قبل از پایان سال 1385 در کلانشهرها مشغول به خدمت بوده باشند.
2- تاریخ انتقال آنان از کلانشهرها از ابتدای 1386 به بعد باشد . 3- حداقل پنج (5) سال از عمر خدمتی کارکنان رسمی و پیمانی و حداقل پانزده (15) سال از عمر خدمتی کارکنان قراردادی باقی مانده باشد . تبصره  اولویت واگذاری امتیازات این آیین نامه با ایثارگران و فرهنگیان است . ماده 3- متقاضیان واجد شرایط مشمول این آیین نامه از تسهیلات و امکانات زیر بهره مند می گردند . 1- واگذاری زمین به قیمت تمام شده در نقاطی که دولت زمین داشته باشد و اعطای تسهیلات بانکی از محل تسهیلات بخش مسکن جهت احداث واحد مسکونی به میزان مندرج در جدول موضوع این ماده . تبصره  واگذاری زمین در قالب این آیین نامه مشمول مقررات ممنوعیت واگذاری کسانی که قبلا9 از زمین و مسکن دولتی استفاده کرده باشند ، نمی باشد . 2- کمک سود متعلق به تسهیلات بانکی به میزان مندرج در جدول موضوع این ماده به صورت نقدی و بلافاصله پس از اعطای تسهیلات به متقاضیان پرداخت می گردد . مقصد انتقال کارمند / قدرالسهم زمین واگذاری به هر کارمند ( متر مربع) / تسهیلات پرداخت جهت احداث مسکن ( میلیون ریال) / کمک سود قابل پرداخت به هر کارمند ( میلیون ریال )
شهرهای خارج از حریم استان تهران تا فاصله 150 کیلومتر از حریم و سایر کلانشهرها تا فاصله 50 کیلومتر از حریم کلانشهرها/ 120 / 120 / 40
شهرهای با جمعیت (200) هزار نفر و بیشتر/ 150/ 130/ 50 سایر شهرها/ 180/ 140/ 55
تبصره 1- چنانچه همسر کارمند نیز حائز شرایط انتقال در چارچوب این آیین نامه باشد ، امتیازات جدول فوق به میزان سی درصد (30%) افزایش می یابد . تبصره 2- واگذاری زمین و تسهیلات به متقاضی سرپرست خانوار صورت می پذیرد . 3- هزینه انشعابات آب ، برق ، گاز ، فاضلاب و تلفن واحد مسکونی احداثی در شهر مقصد کارمند منتقل شده از ابتدا به صورت اقساط پنج ساله و بدون احتساب سود و کارمزد محاسبه و دریافت خواهد شد . 4- چنانچه فرزندان کارکنان مشمول این آیین نامه در هر یک از دانشگاة ها و مراکز آموزش عالی اعم از سراسری ، آزاد ، غیر انتفاعی ،پیام نور و مانند آن مشغول به تحصیل باشند در صورت تمایل متقاضی به دانشگاه شهر مقصد انتقال کارمند و یا نزدیکترین شهر به آن نقطه به جز شهر های استان تهران که رشته یاد شده را دارا باشند ، منتقل خواهند شد . تبصره - قابلیت انتقال دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی به دانشگاه های سراسری و بالعکس در اجرای این ماده امکان پذیر ست . 5- به هر یک از کارکنان که در قالب این آیین نامه از کلانشهرها منتقل گردند ،یک گروه تشویقی علاوه بر گروههای تشویقی تبصرههای (4) و (7) ماده (3) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 اعطا می گردد . تبصره  در صورت انتقال کارمند و همسر وی ، یک گروه تشویقی به هر یک از آنان متعلق می گیرد . 6- یکی از اعضای درجه اول خانواده کارمند مشمول این آیین نامه ، به جهت ایجاد اشتغال پایدار در مکان جدید از تسهیلات مربوط به کارگاه های زود بازده ، با اولویت بهره مند خواهد شد . 7- به هریک از کارکنان مشمول این آیین نامه از تاریخ صدور حکم انتقال یک ماه مرخصی تشویقی اعطا می گردد . ماده 4- کلیه دستگاه هایی که کارکنان آنها مشمول استفاده از مزایای این آیین نامه هستند موظفند در راستای اجرای بهینه این آیین نامه اقدامات زیر را به عمل آورند :
1- بلافاصله پس از دریافت درخواست انتقال کارمند واجد شرایط از کلانشهرها به سایر نقاط کشور ، درخواست وی را قبول نموده و حق ممانعت از انتقال متقاضی را نخواهد داشت وهمزمان با انتقال ، دستگاه مربوط ، یارانه موضوع این آییننامه را از محل اعتبارات خود پرداخت و سپس مراتب را جهت درج در لایحه بودجه ،به وزارت مسکن و شهرسازی اعلام نمایند.
تبصره - در خصوص کارکنان آن دسته از دستگاهها که واحد متناظر در شهرهای مقصد ندارند، بلافاصله دستگاه محل انتقال متقاضی توسط استاندار تعیین می شود . 2- جایگزین نمودن کارکنانی که در چارچوب این آیین نامه از کلانشهر ها منتقل می گردند ، توسط دستگاه ذی ربط از خارج واحد به هر شکل ممنوع می باشد . 3- اعتبار حقوق ،دستمزد و مزایای فرد منتقل شده از کلانشهرها و پست سازمانی مربوط از واحد انتقال دهنده حذف و به واحد انتقال گیرنده اضافه می شود . تبصره  حقوق و مزایای کارمند منتقل شده به صورت کامل و معادل اشتغال در پست سازمانی قبل از انتقال به وی پرداخت می شود و چنانچه به دلایلی امکان انتقال پست سازمانی ( نظیر پستهای مدیریتی و سرپرستی) وجود نداشته باشد مابه التفاوت آن در پست جدید به وی پرداخت خواهد شد . ماده 5- از تاریخ ابلاغ این آیین نامه هر نوع انتقال و یا ماموریت از سایر شهرها به تهران ممنوع خواهد بود . موارد استثناء به تایید معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور خواهد رسید . ماده 6- چنانچه استفاده کنندگان از تسهیلات این آیین نامه قبل از بازنشستگی و پایان سی سال خدمت قصد انتقال مجدد به کلانشهرها را داشته باشند ،امتیازات متعلق به آنان در قالب این آیین نامه با ارزش روز محاسبه و مسترد خواهد شد.
ماده 7- مدت اعتبار این آیین نامه از تاریخ ابلاغ یک سال شمسی می باشد.
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها