استاندار کردستان تلاش و اهتمام خبرنگاران رسانه های کردستان رادرپوشش اخبار،گزارش و عکاسی خبری سفر ریاست جمهوری به لحاظ کمی و کیفی بی نظیر توصیف کرد.
کد خبر: ۱۳۷۴۱۸۷

کردستان-جام جم آنلاین- اسماعیل زارعی کوشا در نشست با رسانه های استان کردستان با اعلام اینکه کمیت وکیفیت پوشش اخبارسفر ریاست جمهوری به کردستان را در مقایسه به استان های دیگر بادقت ارزیابی کرده است؛افزودکه خبرنگاران کردستان ضمن سرعت در انتشار   اخبار سه رکن صحت، روشنی وجامعیت خبر  را به صورت حرفه ای رعایت کردند.

استاندار کردستان با اشاره به تراکم رویداد خبری سفرریاست جمهوری در مقایسه با استان های دیگر کشور توضیح داد که نقد رسانه ای هدیه ارزشمند قلم فرسایی خبرنگاران برای مدیران محسوب می شود.

وی نقد و تخریب را از هم تفکیک کرد و به رسانه ها اطمینان داد که دولتمردان در کردستان نقد منصفانه منجر به تغییر رفتارمدیریتی را برمی تابند.

اسماعیل زارعی کوشا،پیرامون ساختار روابط عمومی شماری از دستگاه های اجرایی نیز سخن گفت و تصریح کرد که عملکرد شماری از مسئولان روابط عمومی قابل تقدیراست؛امابه درونمایه ساختاربسیاری از روابط عمومی هانقد جدی وارد است.

ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها