طرح ادغام سازمان های بیمه ای ، نادرست است

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ، طرح جامع تامین اجتماعی را طرحی ناکارآمد و ادغام سازمان های بیمه ای را نادرست خواند. به گزارش واحد مرکزی خبر، علیرضا محجوب افزود: براساس قانون ، کارهای موازی باید حذف شود.
کد خبر: ۱۳۶۹۶
اما سازمان ها و نهادهایی که هم اکنون در کشور به ارائه خدمات بیمه ای می پردازند جزو اموال مردم است و ربطی به دولت و مجلس ندارد؛ بنابراین ادغام این سازمان ها با حفظ مالکیت آنها تناقض دارد. دبیرکل خانه کارگر دولت را یکی از بزرگترین بدهکاران به صندوق تامین اجتماعی نام بردو افزود: در چند سال اخیر دولت برای پرداخت بدهی هایش به صندوق تامین اجتماعی ، تلاش زیادی کرده ؛ اما همچنان به این صندوق بدهکار است . محجوب گفت :برای رسیدن به عدالت اجتماعی باید نظام جامع تامین اجتماعی را گسترش داد؛ نه این که ساختار آن را تغییر داد. بنابراین در نظام جامع تامین اجتماعی باید حداقل تامین خوراک ، پوشاک ، مسکن ، درمان و موارد بازنشستگی لحاظ شود. او اظهار کرد: دراین طرح ، فقط درباره تغییر ساختار و ایجاد ضرورت ادغام سازمان های موجود بحث شده و مسائل بیمه روستایی ، چگونگی تامین هزینه آن ، مسائل بازنشستگی و موارد دیگر به طور مشخص و روشن بیان نشده است . عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: نظام جامع تامین اجتماعی باید 96نوع خدمات ازقبیل خوراک و پوشاک به مردم ارائه کند، درصورتی که هم اکنون سازمان های بیمه ای تنها 20نوع خدمات ارائه می کنند، بنابراین در کشور، سازمان جامع حمایتی که تمام اقشار را تحت پوشش قرار دهد، وجود ندارد.
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها