سیاهچاله های شبیه خورشید

به گفته یک گروه اختر فیزیک پیشه امریکایی و چینی ، ممکن است سیاهچاله ها لایه های جوی شبیه لایه های جو اطراف ستاره معمولی داشته باشند گروه دریافت گسیل پرتوی ایکس حاصل از دو سیستم دوتایی هر یک شامل یک سیاهچاله و یک ستاره هم دم نشان می دهد
کد خبر: ۱۲۸۷۷
سیاهچاله ها با3 لایه جداگانه احاطه شده اند؛ شبیه لایه هایی که اطراف خورشید دیده می شود گروه ادعا می کند شواهدی برای وجود3 لایه به دست آورده است : یک لایه خارجی نازک که داغ است ؛ یک لایه میانی گرم که از نظر اپتیکی ضخیم است و یک لایه درونی سرد. از شباهت این لایه ها با تاج ، فام کره و نور کره خورشید چنین برمی آید که ممکن است در این دو نوع جسم مختلف ، فرآیندهای فیزیکی مشابهی در کار باشند در سیستم های دوتایی شامل سیاهچاله ، جاذبه گرانشی شدید سیاهچاله ، گاز و مواد دیگر ستاره هم دم را می رباید. این ماده یک قرص برافزایشی مارپیچی دور سیاهچاله درست می کند با نزدیک شدن ماده قرص به ناحیه درونی سیاهچاله ، انرژی گرانشی ماده به شکل پرتوی ایکس و گاما آزاد میشود.سنجش های انجام شده با3 ماهواره آسکا، رصدخانه پرتوی گامای کامپتن و کاوشگر زمانی پرتوی ایکس - رسی - نشان می دهند در این پرتوهای گسیل شده 3 جزء مختلف وجود دارد که متناظر با دماهای مختلف هستند مدل سازی رایانه ای گروه امریکایی - چینی نشان می دهد شباهت این لایه ها با خورشید به دلیل گران روی قرص بر افزایشی است
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها