یادداشتی از حامد عسکری شاعر و نویسنده

سفرنامه دمعشق

جمعه است، لباس پوشیده‌ام بیایم روزنامه، واتساپ دینگ می‌کند، محمد است: عکس پاسپورتتو بفرست. من: خیر باشه کجا؟ محمد: داریم با یه جمعی میریم سوریه اگه میای عکس پاست رو بفرست امشب ساعت یازده فرودگاه امام باش، زانوهایم می‌لرزد... روزه بزاقی در دهانم باقی نگذاشته که قورت بدهم. زبانم خشت خشک و برشته‌ای است که به سقف دهنم می‌خورد و پُق پق صدا می‌دهد، دندان عقلم تیر می‌کشد، عقلم تیر می‌کشد، قصه را می‌گویم، هم به همسرم هم به رئیس، رئیس می‌گوید برو ولی از همونجا یادداشت برسون بهمون دعامون کن‌. می‌گویم چشم و کوله می‌بندم، همسرم می‌گوید با کی می‌روید می‌گویم نمی‌دانم، چند روز می‌روید؟ نمی‌دانم. کی بر می‌گردید، نمی‌دانم... .
کد خبر: ۱۲۰۵۹۲۵

امنه ؟ ان‌شاا... امنه‌! دلشوره توی چشم‌هایش موج می‌زند. پسرم می‌گوید کجا می‌روی؟ می‌گویم سوریه‌! می‌گوید همونجا که بالن نقی معمولی رو توی پایتخت برد؟ می‌خندیم، می‌گویم: بله‌! می‌گوید: اونجا هنوز داعش داره که تیر بندازه‌؟ می‌گویم: داره، ولی خیلی دورن! می‌گوید: برام از اونجا یه تفنگ واقعی بیار. می‌گویم: چشم!
دخترم بق کرده بغض دارد؛ می‌گویم زود بر‌می‌گردم‌! می‌گوید: حرم حضرت رقیه میری؟ می‌رم... میشه یه عروسکم رو ببری براش. می‌گویم: می‌برم... .
سفره افطار انداخته شده، دم افطار یک سکوت ملس حکمفرماست. مسخره بازی در‌می‌آورم می‌خندانمشان. همسرم می‌گوید: نمیشه منو ببری؟ روم سیاه نه‌. می‌گوید: هرجا غیر سوریه بود حلالت نمی‌کردم. می‌گویم: غلامتم! می‌گوید: مراقب خودت خیلی باش! می‌گویم چه جوری! می‌ماند! زل می‌زنم بهش! شهید شدم نری توی مصاحبه‌هات بگی خوب بود و مهربون بود و می‌دونست شهید میشه‌ها‌! من خیلی معمولی‌ام... می‌گویم خیلی عنوان همسر شهید بهت می‌آد؛ توی بغض می‌خندد و می‌گوید کوفت، لوس بی‌مزه‌... .
مراسم رد شدن از زیر قرآن و اینها انجام می‌شود، می‌بوسمشان و از خانه می‌زنم بیرون... مطمئنم از بالا توی تراس دارند نگاهم می‌کنند یک دست زنانه از بالای تراس پشت سرم آب می‌ریزد... با چهار انگشت شست و سبابه قلب درست می‌کنم نشانشان می‌دهم. سر کوچه اسنپ می‌گیرم . مقصد را به جای این‌که بنویسم فرودگاه امام خمینی می‌نویسم دمشق... عقلم تیر می‌کشد. اصلاح می‌کنم آدرس را. یک راننده درخواستم را اجابت می‌کند. دوره، دوره نشانه‌هاست، اسم راننده عباس است... آیا این نشانه نیست‌؟
ادامه دارد...

ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها