گزارش جام‌‌جم از دلایل واگذاری پروژه مسکن مهر به استانداری‌ها و تغییر سیاست دولت پس از 5سال توقف این پروژه

آیا مسکن مهر احیاء می‌شود؟

مشکلات مسکن مهر تمامی ندارد و هر روز با یک چالش جدید روبه‌رو می‌شود. مسکن‌ مهر قرار بود سرپناهی برای اقشار کم‌درآمد و متوسط جامعه باشد، اما با وجود همه وعده‌های داده شده مبنی بر پایان این پروژه، مسکن‌های مهر نه تنها تحویل نشده بلکه در حال فرسوده شدن هستند.
کد خبر: ۱۱۷۵۴۰۸

به تازگی در کارگروه مسکن تصمیم گرفته شد مسؤولیت به پایان رساندن مسکن مهر به استانداریها واگذار شود .

البته برخی کارشناسان این موضوع را نقد میکنند و برخی دیگر حامی آن هستند. آنطور که قائممقام
وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر به ما گفته هیچ اختیاری به استانداریها داده نمیشود و وزارت راه و شهرسازی همچنان متولی اصلی این پروژه است. وی ادامه داده: تنها از ظرفیت دستگاههای دولتی برای به پایان رساندن این پروژه ملی استفاده میکنیم و قرار نیست اختیار جداگانهای به یک دستگاه داده شود.

در همین حال برخی کارشناسان معتقدند این تفویض اختیار به استانداریها باعث کند پیش رفتن پروژه خواهد شد. از سوی دیگر برخی کارشناسان دیگر بیان میکنند این یک بازی رسانهای است تا مردم را تا سه سال دیگر امیدوار کنند و بعد از آنکه دولت تمام شد پروژه مسکن مهر را به دولت بعدی تحویل دهند.

کارشناسان مسکن بر این باورند براساس اصول قانون اساسی و قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، متولی خانه دار کردن مردم دولت و وزارت راه و شهرسازی به عنوان
زیر مجموعه متخصص این کار در دولت است، بنابراین استانداران نقش هماهنگکننده و پیگیریکننده را دارند.

به باور آنها استانداران باید پیگیری کنند چرا این واحدهای مسکن مهر تمام نمیشود. آنها باید از اداره راه و شهرسازی و دستگاههای خدماترسان کار بخواهند و برای حل مشکلات هماهنگی کنند پس استانداران نمیتوانند با قاطعیت برای اتمام واحدهای مسکن مهر اقدامکنند.

در حالی که تکمیل واحدهای باقی مانده مسکن مهر نیازمند ورود جدی وزارت راه و شهرسازی برای همراه کردن دستگاههای دیگر مانند وزارتخانههای دیگر و استانداریها و شهرداریهاست، اخیرا بعضی مسؤولان این وزارتخانه، پیشنهادهای دیگری را برای وزیر جدید آماده کردهاند.

به گفته کارشناسان، بهترین اقدام در این وضعیت این است که مصوبات دولت که برای خدمات روبنایی و زیربنایی مسکن مهر ماههاست ابلاغ شده، اما تخصیص پیدا نکرده اختصاص یابد. گفته میشود برای تکمیل و اتمام پروژه مسکن مهر
حدود 11هزار و 500میلیارد تومان نیاز است پس بهتر است این مبلغ تامین شده و هر چه زودتر پروژهای که میتوانست یکی از لکوموتیوهای اقتصاد در دوران رکود باشد و صنایع پس از خود را به دنبال خود با رونق مواجه کند، هرچه زودتر به پایان برسد.

نقش کمکی استانداریها

دکتر سیدمحمود فاطمی عقدا، کارشناس مسکن معتقد است این تصمیم میتواند در بخش مدیریتی سرعت کار را بالا ببرد و مسکن مهر زودتر به اتمام برسد. وی به لزوم تخصیص و تامین بودجه مسکن مهر در دولت اشاره کرد و گفت: وزارت راه و شهرسازی برای پایان پروژه مسکن مهر باید بودجه مورد نیاز را به استانداریها پرداخت کند و شاید برای پیمانکاران محلی ارتباط با استانداری راحت تر باشد تا اینکه برای هر اقدام کوچکی از مرکز باید تاییدیه دریافت شود.

فاطمی عقدا تاکید کرد: اختیارات وزارت راه و شهرسازی همچنان پابرجاست و استانداریها به نوعی کمک حال این وزارتخانه برای پایان پروژه مسکن مهر میشوند. این وزارتخانه همچنان سیاستگذار و کنترلکننده اصلی خواهد بود و نمیتواند از این مسؤولیت خطیر شانه خالی کند.

وعده و باز هم وعده

دکتر مجتبی بیگدلی، رئیس کانون سراسری انبوهسازان به جامجم گفت: پروژه مسکن مهر باید تا آخر دولت یازدهم به پایان میرسید و این وعدهای بود که وزیر راه و شهرسازی این دولت و همچنین رئیسجمهور به آن اشاره کردند. وی افزود: در مناظرات انتخاباتی آقای روحانی به عنوان یک نامزد ریاستجمهوری تاکید کرد که مسکن مهر دیگر نمیتواند وعده دیگر نامزدهای انتخاباتی باشد، چون تا پایان دولت یازدهم این پروژه به اتمام خواهد رسید، اما شاهد بودیم یکسال از دولت دوازدهم گذشت و وعده وزیر جدید راه و شهرسازی در مجلس برای دریافت رای اعتماد، تکمیل مسکن مهر بود.

بیگدلی به ناهماهنگی دستگاههای دولتی برای به پایان رساندن پروژه مسکن مهر اشاره کرد و گفت: وزارت راه و شهرسازی متولی اصلی پروژه مسکن مهر است و طبق قانون همه دستگاهها باید با این وزارتخانه هماهنگ باشند، اما متاسفانه چون اعتقادی به ساخت مسکن برای اقشار کمدرآمد و متوسط نیست باعث معطلی این پروژه شده است.

این استاد دانشگاه اضافه کرد: به تعلیق درآوردن مسکن مهر باعث شد برخی مشاغل از دست برود، ضمن اینکه دولت برنامه مشخصی برای تولید مسکن در طول پنج سال گذشته نداشت و همین موضوع باعث شد پیمانکاران زیادی با زیان روبهرو شوند.

رئیس کانون سراسری انبوهسازان به تفویض اختیار مسکن مهر به استانداریها اشاره کرد و گفت: اگر وزارت راه و شهرسازی خود را از پروژه مسکن مهر کنار بکشد تا سال 1400 هم این پروژه تمام نخواهد شد. استانداریها یک بازوی کمکی برای هموار کردن راه و اتمام پروژه هستند و نمیتوانند مانند این وزارتخانه نقش اساسی ایفا کنند. وی مدیران برخی دستگاههای دولتی را تجملگرا خواند و تصریح کرد: زمانی که مدیران میانی یک وزارتخانه 20 میلیون تومان حقوق و مزایا دارند مشخص است برای اقشار کمدرآمد و متوسط جامعه برنامهای نخواهد داشت. ضمن اینکه در طول سالهای گذشته یک دولت سایه تشکیل شده و برخی ستادها و مشاوران اختیاراتشان از برخی مدیران بیشتر است و گره کار دقیقا همینجاست، اما آدرس غلط داده میشود.

اختیاری به استانداریها ندادیم

احمد اصغری مهرآبادی، قائممقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر در گفتوگویی که با خبرنگار ما داشت، تصریح کرد: متولی اصلی پایان رساندن مسکن مهر وزارت راه و شهرسازی است و طبق ماده 17 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن که به استانداریها مربوط میشود خواستیم به وظایف خود که در پنج سال گذشته به طور منظم انجام نمیدادند، عمل کنند.

به گفته وی، طبق گزارشی که کمیسیون اصل 90 سال گذشته ارائه کرد متولی اصلی مسکن مهر، وزارت راه و شهرسازی است، اما سایر دستگاههای دولتی باید با این وزارتخانه هماهنگی داشته باشند و ظرفیت های آنها به کار گرفته شودتا این پروژه به اتمام برسد.

این مقام مسؤول افزود: در طول سالهای گذشته استانداران وظیفه داشتند هر هفت روز یکبار در مورد مسکن مهر با پیمانکاران و همه دستگاههایی که در بحث تکمیل مسکن مهر نقش دارند، جلسه داشته باشند، اما یا خود استانداران در جلسه حضور نداشتند یا اصلا جلسات برگزار نمیشد، به همین دلیل خواستیم که قانون را اجرا کنند.

مهرآبادی با تاکید بر اینکه همه دستگاههای دولتی برای پایان پروژه مسکن مهر باید به میدان بیایند گفت: وظایف کلان مسکن مهر به‌‌عهده وزارت راه و شهرسازی است و قصد تفویض اختیار به استانداریها نداریم بلکه از آنها خواسته شد طبق قانون عمل کنند. حتی در زمانی که آقای عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی بود چهار نامه به استانداران نوشتم که نسبت به اجرای ماده 17 اقدام نمایند.
هدف اصلی وزارت راه و شهرسازی فعال کردن استانداریها و برگزاری جلسات برای پایان دادن به مسکن مهر است.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار ما مبنی بر اینکه پروژه مسکن مهر چه زمانی به پایان میرسد، تصریح کرد: تا زمانی که همه دستگاههای دولتی به میدان نیایند، نمیتوانیم زمان دقیقی را برای پایان این پروژه اعلام کنیم. خدمات زیربنایی و روبنایی مسکن مهر باید توسط دولت پرداخت شود، از سوی دیگر وزارت نیرو هنوز بودجه کافی برای آب و برق این منطقه در اختیار ندارد، وزارت کشور برای تامین امنیت، بودجه در اختیار ندارد، این معضل در وزارت آموزش و پرورش برای احداث مراکز آموزشی و وزارت نفت برای انتقال گاز نیز وجود دارد و همه این موضوعات دست به دست هم داده تا این طرح ملی به پایان نرسد.

قائممقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر با بیان اینکه برای تکمیل مسکن مهر بودجههایی در نظر گرفته شده است، گفت:
45 هزار میلیارد تومان از محل خط اعتباری و ده هزار میلیارد تومان از محل بازگشت اقساط مسکن مهر برای به پایان رساندن پروژه مسکن مهر در نظر گرفته شد که حدود 50 هزار میلیارد تومان آن پرداخت شده است. وی تاکید کرد: به بانک دستور دادم تا با توجه به پیشرفت فیزیکی اقدام به ارائه تسهیلات به پیمانکاران برای تهیه مصالح کند تا بتوانیم هر چه زودتر واحدهای نیمه کاره مسکن مهر را به پایان برسانیم.

این مقام مسؤول در وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: برای مسکنهای مهر پرند و پردیس به طور ویژه برنامهریزی شده و شورایعالی مسکن باید برای آنها تصمیم نهایی را صادر کند. اگر دولت بودجه لازم را برای خدمات زیربنایی و روبنایی مسکن مهر پرداخت کند در کوتاهترین زمان متقاضیان میتوانند در منازل خود سکونت داشته باشند.

دولت اعتقادی به تکمیل مسکن مهر ندارد

افشین پروینپور، عضو سابق شورایعالی مسکن در گفتوگو با جامجم از سیاستهای مسکن در طول پنج سال گذشته انتقاد کرد و گفت: از سال 92 تاکنون اقتصاد در رکودی فرو رفت که چاره آن تولید مسکن بود، اما متاسفانه به دلیل سیاستهای آقای آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم باعث شد هیچ سیاستگذاری مثبتی در زمینه تولید مسکن ارائه نشود.

وی با بیان اینکه به پایان نرساندن مسکن مهر باعث از دست رفتن سرمایههای ملی میشود، افزود: ظاهرا دولت اعتقادی برای به پایان رساندن این پروژه ندارد. هر سالی که میگذرد به دلیل اینکه مصالح ساختمانی مقاومت خود را از دست میدهند باعث میشود تا چند سال آینده به دلیل متروکه شدن از بین بروند. پروینپور به تفویض اختیار مسکن مهر به استانداریها اشاره و تصریح کرد: بیان کردن این موضوع آدرس غلط دادن برای شانه خالی کردن از وظایف است وگرنه فرقی ندارد استانداری یا وزارت راه و شهرسازی یا حتی وزارت نفت بخواهد این پروژه را تکمیل کند، اما ظاهرا آنچه مهم است به تعلیق درآوردن این پروژه تا پایان دولت دوازدهم است.

ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها