سکوت پسر مسافر در مقابل آزار و اذیت شیطانی دختر جوان، او را به دردسر انداخت. تحقیقات برای یافتن راننده شیطان‌صفت ادامه دارد.
کد خبر: ۱۱۱۲۴۵۶

به گزارش جامجم، اوایل شهریور امسال دختر جوانی با حضور در پلیس آگاهی تهران، از دو جوان که یکی از آنها وی را مورد آزار و اذیت قرار داده و دیگری شاهد این جنایت سیاه بوده، شکایت کرد.

شاکی به افسر تحقیق گفت: برای انجام کاری به سهراهی مارلیک رفته بودم. هنگام بازگشت سوار خودروی پرایدی شدم که پسری جوان مسافر آن بود. راننده در میانه راه گفت از یک مسیر میانبر میرود تا پسر جوان را هم به مقصدش برساند.

وی افزود: اعتراضی نکردم، اما او ناگهان به سمت بیابانهای اطرف تغییر مسیر داد. هرچه فریاد زدم فایدهای نداشت. جوان مسافر هم شاهد التماسهایم بود و کمکم نکرد. راننده اطراف شهر توقف کرد. بعد هم به زور مرا از داخل خودرو بیرون آورد و بعد از کتک زدن، مورد آزار و اذیت قرار داد.

شاکی جوان ادامه داد: مرد آزارگر پس از اینکه پولها و گوشی تلفن همراهم را سرقت کرد، مرا از خودروی درحال حرکت بیرون انداخت و همراه جوان مسافر محل را ترک کرد. یک راننده عبوری با دیدن من نجاتم داد و به مرکز درمانی منتقل کرد. از مرد آزارگر و مسافری که شاهد این جنایت سیاه بود، شکایت دارم. گمان میکنم آن دو باهم همدست باشند.

با تشکیل پرونده قضایی در شعبه هشتم بازپرسی دادسرای جنایی تهران، با دستور بازپرس رضوانی، تحقیقات برای دستگیری دو متهم فراری آغاز شد تا اینکه ماموران پلیس آگاهی تهران، با گذشت پنج ماه از این ماجرای تلخ، یکی از متهمان فراری را چند روز پیش شناسایی و در یکی از محلههای شهرستان شهریار بازداشت کردند و برای ادامه تحقیقات به پلیس آگاهی تهران منتقل شد.

متهم جوان به افسر تحقیق گفت: من در ربودن شاکی، آزار و اذیت و سرقت اموال او نقشی نداشتم. من شاگرد یک مغازه شیرینیفروشی هستم. آن روز حوالی سهراهی مارلیک ایستاده بودم تا سوار تاکسی شوم و به خانهام در شهریار بروم. سرانجام خودروی پرایدی، مقابلم توقف کرد و با گفتن مقصدم به راننده در صندلی جلو نشستم و او ادامه مسیر داد. هنوز مسافت کوتاهی را طی نکرده بود که دختری جوان را که یک قلاده سگ همراهش بود، در خیابان دید و توقف کرد. من به خواست راننده به صندلی عقب رفتم و از آن دختر مسافر خواست صندلی جلو بنشیند. راننده مست بود و حالت تعادلی درستی نداشت. بعد هم تغییر مسیر داد و به اطراف شهر رفت. دختر جوان را به زور مورد آزار و اذیت قرار داد. حتی اصرار داشت من هم دختر را مورد آزار قرار دهم که قبول نکردم.

متهم جوان ادامه داد: خیلی ترسیده بودم، میخواستم به آن دختر کمک کنم که راننده با چاقو تهدیدم کرد. بعد هم دختر جوان را در محل خلوتی رها کرد و مرا هم پیاده کرد. او حتی تهدیدم کرد اگر ماجرا را به پلیس بگویم، خانهام را پیدا میکند و سراغ من و خانوادهام میآید. از ترس سکوت کرده و این ماجرا را فاش نکردم. شاید اگر آن روز دختر جوان را نجات میدادم، این همه بلا سرم نمیآمد .

با اظهارات وی، برای او قرار قانونی صادر شد. جستوجوی پلیس برای دستگیری مرد آزارگر ادامه دارد.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها