حفر چاه‌های غیرمجاز؛ پیامد منفی کم آبی در گیلان

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: در سال‌هایی که استان مواجه با بحران کم آبی می‌شود، کشاورزان اقدام به حفر چاه‌های سطحی و کم عمق می‌کنند.
کد خبر: ۱۱۱۲۲۸۹

به گزارش ایسنا، به نقل از سازمان جهادکشاورزی گیلان، مهندس علیرضا شعباننژاد گفت: کشاورزی در گیلان، حرفهای صد درصد خصوصی است و هر اقدام موفقیت آمیزی منوط به مشارکت گسترده مردم است و با مدیریت منابع آبی میتوان در برابر بحران خشکسالی مقاومت کرد.

وی افزود: یکی از ملزومات کشاورزی اساسی اقدام کشاورزان به شخم زمستانه است و کشاورزان با بهرهگیری مناسب از تقویم زراعی استان میتوانند از آسیبهای ناشی از خشکسالی و غیره مصون باشند.

شعباننژاد ادامه داد: هرساله با حضور نمایندگانی از استانداری، هواشناسی، مراکز تحقیقاتی، دانشگاهها و تشکلهای مردم نهاد اقدام به تهیه تقویم زراعی میشود که بر اساس آن شخم زمستانه باید حداکثر تا 10 فروردین پایان یابد.

وی تصریح کرد: در سالهایی که استان در مواجه با بحران کم آبی قرار میگیرد، کشاورزان به ناچار اقدام به حفر چاههای سطحی و کم عمق میکنند که در بعضی موارد ممکن است بدون مجوز باشد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان افزود: از پیامدهای منفی این امر، افت سطح آب زیرزمینی و در اراضی ساحلی خطر ورود آب شور دریا به سمت اراضی کشاورزی است.وی افزود: نظارت بر حفر چاههای غیرمجاز طبق قوانین و مقررات بر عهده شرکت سهامی آب منطقهای است و این سازمان نیز به منظور ساماندهی و حل مشکلات آماده همکاری با آب منطقهای استان است.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها