jamejamonline
برچسب ها -

محمدرضا طلاجوران

لبنان؛ پسا حریری...

است محمدرضا طلاجوران کارشناس مسائل لبنان $convert_old_media ...

کد خبر: ۱۰۹۵۲۴۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۲۹


یادداشت

لبنان؛ پسا حریری...

است محمدرضا طلاجوران کارشناس مسائل لبنان...

کد خبر: ۱۰۹۵۰۳۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۲۹


مرگ البغدادی؛ آغاز پایان یک رویا

بود محمدرضا طلاجوران - خبرنگار و مدیر سابق دفتر خبری...

کد خبر: ۱۰۴۶۴۲۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۰۸


یادداشت اختصاصی جام جم آنلاین؛

آزادی حلب، آغاز یک پایان

به گزارش جام جم آنلاین محمد طلاجوران که سابقه سال... که نوزاد آن مرده به دنیا آمد محمدرضا طلاجوران -...

کد خبر: ۹۷۸۴۶۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۹/۲۳


کارکرد رسانه‌های معارض در فتنه شام

و حقگراست محمدرضا طلاجوران/ خبرنگار و مدیر سابق دفتر خبری...

کد خبر: ۹۵۹۷۲۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۸/۰۴


یادداشت اختصاصی برای جام جم آنلاین؛

پذیرش نامزد مقاومت از سوی حریری، راه برون رفت لبنان از بحران

محمدرضا طلاجوران خبرنگار و مدیر سابق خبر بیروت به گزارش...

کد خبر: ۹۵۸۷۵۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۷/۳۰


یمن، سنگ محک رسانه‌های خبری

قاب الجزیره و العربیه محمدرضا طلاجوران خبرنگار فعال در رویدادهای... طیف رسانه های غربی طلاجوران رسانه ملی در جریان تحولات...

کد خبر: ۸۳۸۶۴۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۷/۰۱


یمن، سنگ محک رسانه‌های خبری

قاب الجزیره و العربیه محمدرضا طلاجوران خبرنگار فعال در رویدادهای... طیف رسانه های غربی طلاجوران رسانه ملی در جریان تحولات...

کد خبر: ۸۳۸۴۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۷/۰۱


یمن، سنگ محک رسانه‌های خبری

قاب الجزیره و العربیه محمدرضا طلاجوران خبرنگار فعال در رویدادهای... طیف رسانه های غربی طلاجوران رسانه ملی در جریان تحولات...

کد خبر: ۸۳۸۴۰۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۷/۰۱


یادداشت

بیشتر
پرچم افراشته بر جنازه‌ها

پرچم افراشته بر جنازه‌ها

آسمان، خاکستری است. زمین، یک دشت وسیع است پر از خانه‌های مخروبه و خرابه‌های سیمان و بتون و آجری که روزی دیوارهای خانه‌هایی بودند.

مراکز درمانی در ICU

مراکز درمانی در ICU

در سراسر دنیا استانداردهای ایمنی مشخصی برای مراکز تجمعی گوناگون تعریف شده و در کشور ما نیز قانون معینی درباره لزوم رعایت استانداردهای ایمنی در تمام ساختمان‌هایی که بیش از 25 نفر از آن بهره‌برداری می‌کنند تصویب شده‌است که براساس این قانون همه این ساختمان‌ها ملزم به رعایت استانداردهای بین‌المللی ICS هستند.

گفتگو

بیشتر

پیشنهاد سردبیر

بیشتر

پیشخوان

بیشتر