در صیانت از امنیت اجتماعی، روش‌های مختلفی اتخاذ می‌شود که یکی از آن روش‌ها مشارکت مردمی است. برای تحقق این امر روش‌های مختلفی وجود دارد و به نظر می‌رسد ارتقاء سطح آگاهی مردم راجع به پدیده‌ها و دلایل ناهنجاری‌ها، یکی از نکات مهم و مطلوب نسبت به جلب مشارکت مردم است.
کد خبر: ۸۴۷۷۹۵

امروزه فرهنگ‌سازی و پذیرش فرهنگ نسبت به قبح امور معارض با آرامش و امنیت شهروندان، آثار مثبت ملموس‌تری نسبت به برخورد قانونی دارد.

زمانی که استقرار امنیت اجتماعی به عنوان مهم‌ترین هدف در جهت صیانت از مال، ناموس، عرض و سرمایه‌ها دانسته می‌شود، انسان‌ها باید به حقوق خود آشنا باشند و نقش خود را در این خصوص ایفا کنند. موضوع بعدی شناخت خطراتی است که موجودیت انسان را به‌طور بالقوه و بالفعل، مورد تهدید قرار می‌دهد. آنگاه که هر فرد اثرات منفی این تهدیدها را شناخت، می‌تواند قدر امنیت و مصونیت را به خوبی بداند. خوداصلاحی مناسب‌ترین واژه‌ای است که می‌توان برای توصیف وظیفه هر فرد در قبال حقوق تعیین‌شده‌اش در جامعه استفاده کرد. اگر به نقش مسئولیت شرعی و قانونی افراد در جامعه توجه شود، خواهیم گفت که افراد باید همواره در قبال حوادث، جرایم و موارد مخل امنیت، واکنش نشان دهند. انسان مسئولیت‌پذیر، در همه اوضاع و احوال، نقش خود را در برقراری امنیت اجتماعی حتی در مرحله پیشگیری، به منصه ظهور خواهد رساند.

در جامعه امروز ایران و با توجه به ساخت اجتماعی آن، مقوله امنیت، بخصوص در فضای مجازی بسیار حائزاهمیت است و باید توجه داشت بسیاری از مشکلات و موانعی که امنیت جامعه را تهدید می‌کند ریشه در مواردی دارد که حل آن به‌جز حضور و همکاری آحاد مردم امکان‌پذیر نیست. امنیت اجتماعی همچون امنیت ملی چیزی جدای از مردم نیست، به همین دلیل هر کس باید به نوبه خودش در تحقق امنیت احساس مسئولیت کند، چراکه هر کس به سهم خویش به امنیت جامعه‌ای که به آن تعلق دارد، نیازمند است.

سرهنگ محمدرضا اکرمی - مدیرکل پلیس افتخاری

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها