آزمون خودشناسی گم‌شدن هنگام رانندگی

فرض کنید روزی با یکی از دوستانتان در حال رانندگی در کوچه پس‌کوچه‌های شهری هستید که برای شما آشنا نیست، اما دوست تان بخوبی آنجا را می‌شناسد. از آنجا که شما این مناطق را نمی‌شناسید، از دوست خود کمک می‌خواهید و او هم شما را راهنمایی می‌کند ‌ از کدام مسیر بروید و کجاها بپیچید.
کد خبر: ۷۶۶۳۵۷

شما به گفته‌های او توجه می‌کنید و طبق مسیری که هدایت‌تان می‌کند، پیش می‌روید تا به مقصدی که مورد نظرتان است برسید، اما پس از مدتی متوجه می‌شوید دوست تان شما را اشتباهی راهنمایی کرده و راه را گم کرده‌اید، به نحوی که دیگر نمی‌توانید به مقصد برسید. عکس‌العمل‌تان چه خواهد بود؟

1 ـ عجب! فکر می‌کردم تو راه را بلدی.

2 ـ اشکالی ندارد. هرچه باشد این گشت و گذار برای هر دوی ما لذتبخش بود.

3 ـ تو من را درست راهنمایی کردی، ولی خودم در یکی دو مورد توجه کافی نکردم. وقتی در آن خیابان به سمت چپ پیچیدم، باید از تو سوال می‌کردم تا مطمئن شوم که دارم به مسیر درست می‌روم، تقصیر من بود.

و حالا تحلیل جواب‌ها:

1 ـ عجب! فکر می‌کردم تو راه را بلدی.

شما چندان اهل بخشیدن دیگران نیستید. بلکه سعی می‌کنید همه تقصیرها را گردن دیگران بیندازید و کاسه کوزه‌ها را بر سر آنها بشکنید تا خودتان را تخلیه کرده باشید. خشم و نارضایتی در پس کلامتان نهفته است. گاهی ممکن است در تشخیص‌تان اشتباه کرده باشید، اما براحتی به اشتباهتان اعتراف نخواهید کرد، سعی کنید تغییر رویه بدهید.

2 ـ اشکالی ندارد. هرچه باشد این گشت و گذار برای هر دوی ما لذتبخش بود.

شما درک بالایی دارید و پیش از عکس‌العمل نشان دادن به دیگران، خودتان را به جای آنها قرار می‌دهید. صبر و تحمل قابل قبولی در وجود شما موج می‌زند و با فرد همراه خود به نحوی برخورد می‌کنید که مایلید با خودتان برخورد شود.

3 ـ تو من را درست راهنمایی کردی، ولی خودم در یکی دو مورد توجه کافی نکردم. وقتی در آن خیابان به سمت چپ پیچیدم، باید از تو سوال می‌کردم تا مطمئن شوم که دارم به مسیر درست می‌روم، تقصیر من بود.

خوب، احتمالا دیگران از رابطه داشتن با شما رضایت دارند، چون بسیار آسانگیر و بامحبت‌ هستید ؛ اما باید دقت داشته باشید که آیا فرد مقابل تان لیاقت این نوع برخورد را دارد یا نه. این‌که هوای دیگران را داشته باشید، امری پسندیده است، اما مراقب باشید ‌ این محبت بیش از حد را خرج کسی نکنید که تصور می‌کند لطفی که در حقش می‌کنید، چیزی به جز انجام وظیفه شما نیست.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها