وزیر بازرگانی با تشریح ابعاد طراحی الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت در بخش بازرگانی کشور، خواستار توجه ویژه به مدیریت واردات در این الگو شد و گفت: مدیریت واردات با هدف حمایت منطقی، محدود و مشروط از تولیدات داخلی یکی از راهبردهای این الگو خواهد بود.
کد خبر: ۳۸۵۳۳۶

مهدی غضنفری در گفتگو با مهر با بیان راهبردها و سیاستهای الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت در بخش بازرگانی کشور گفت: الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت را از جنبه‌های مختلف و مرتبط با یکدیگر نظیر الگوهای حکومت، تفکر، تولید، مصرف، توزیع و تجارت می توان مورد بررسی قرار داد و ویژگی‌های اصلی این الگو را در ابتناء به اصول اسلامی، شرایط فعلی و آتی ایران و جهان، تفکر و قابلیت انعطاف در مقابل تغییرات و تحولات و سعادت مادی و معنوی دانست.

وزیر بازرگانی افزود: در این ارتباط توجه دقیق به امکانات و ظرفیتهای کشور از یک سو و روندها و تحولات جهان از سوی دیگر، ضرورت تام خواهند داشت.

تنظیم تجارت و توسعه صادرات غیرنفتی

وی بر ضرورت قطع اتکای کشور به درآمدهای پایان‌پذیر حاصل از فروش منابع طبیعی به ویژه نفت و گاز تاکید و تصریح کرد: صادرات غیرنفتی باید بتواند نیازهای کشور را برای پیشرفت تامین کند، لیکن توسعه تجارت با الگوی اسلامی- ایرانی باید دارای ویژگی‌های خاصی باشد که در نهایت، منجر به استیلای قدرتهای استکباری نشود و در شرایط ثابت، توسعه روابط با کشورهای دوست و مسلمان را در اولویت قرار دهد.

غضنفری گفت: در این ارتباط به کار بستن سیاستهایی همچون بررسی فرصت‌های تجاری موجود، اطلاع‌رسانی و بهره‌برداری از آنها، انعقاد موافقت‌نامه‌های تجاری ترجیحی و تجارت آزاد با آنها، یافتن زمینه‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به صورت دوجانبه برای تولید و صدور کالاهای موردنیاز قابل اعمال است.

بهره گیری از پتانسیلهای موجود

وزیر بازرگانی با تاکید بر ضرورت بهره‌گیری از پتانسیل‌های موجود کشور، خاطرنشان کرد: برای پیاده‌سازی الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت باید با بهره‌گیری از ویژگی‌ها و مختصات مبادلات میان کشورهای اسلامی از قبیل غذای حلال و توریسم اسلامی، از موقعیت طبیعی کشور به عنوان پل ارتباطی میان کشورهای منطقه و جهان از جمله از طریق ترانزیت کالا و انرژی نیز بهره‌برداری‌های لازم را انجام داد.

وی تصریح کرد: در این میان می‌توان با بهره گیری از دانش و نیروی جوان و تحصیل کرده کشور در زمینه صدور نیروی کار و خدمات فنی-مهندسی، ضمن توسعه صادرات، از وابستگی کشورهای مسلمان به قدرتهای استکباری نیز ‌کاست.

کمین برای استفاده از فرصتهای تجاری زودگذر

غضنفری گفت: ایران در راه استفاده از الگوی ایرانی- اسلامی باید از جدیدترین شیوه های تسهیل و انجام مبادلات تجاری بهره‌برداری کرده و از ICT و تجارت الکترونیک با حفظ اصول اسلامی و حمایت از حقوق مصرف‌کننده، استفاده لازم را به عمل آورد.

وی با تاکید بر ضرورت استفاده از فرصتهای تجاری زودگذر از طریق راه‌اندازی نقطه تجاری، تصریح کرد: به نظر می رسد باید از طریق راه اندازی پایگاه اطلاع رسانی فرصتهای تجاری، تجارت بین کشورهای اسلامی را توسعه داد، ضمن اینکه بازاریابی الکترونیکی و نمایشگاههای مجازی را نیز فراموش نکرد.

به گفته وزیر بازرگانی، برای حفظ مزیتهای موجود و خلق مزیتهای جدید، تحقیق و توسعهف خلق کالاها و نیازهای جدید باید مورد توجه قرار گیرد، اگرچه در این راستا ضرورت دارد تا با توجه به قدرت کشورهای استکباری و پیشرفته، تحقیق وتوسعه مشترک در داخل کشور و میان کشورهای اسلامی، تجاری سازی یافته های پژوهشی تاکید بر جذب، انتقال و بومی سازی تکنولوژی و تبادلات علمی با کشورهای پیشرفته مدنظر قرار گیرد.

غضنفری افزود: به نظر می رسد باید به عوض فرار مغزها، زمینه برای جذب نیروهای متخصص خارجی به ویژه از کشورهای مسلمان را فراهم کرد.

وی با بیان اینکه سرمایه گذاری های مستقیم خارجی باید منوط به انتقال تکنولوژی های جدید و پیشرفته باشد، گفت: به منظور تولید ثروت بیشتر، به عوض صدور مواد خام، باید به صدور محصولات پردازش شده با کیفیت و استاندارد جهانی اقدام شود و در خصوص برندسازی اهتمام جدی صورت گیرد.

این عضو کابینه دهم پیشنهاد داد تا از طریق ممنوعیت تدریجی صدور مواد خام، حمایت از توسعه صنایع فرآوری مواد خام و دارای مزیت از جمله از طریق FDI، ممنوعیت صدور کالاهای فاقد استاندارد و کیفیت لازم، شکل گیری شرکتهای بزرگ تجاری و برندسازی برای آنها زمینه را برای پیاده سازی الگوی ایرانی- اسلامی پیشرفت فراهم کرد.

رقابت‌پذیری تولیدات کشور حفظ شود

وی افزود: حفظ و تقویت رقابت پذیری تولیدات کشور باید از طریق به کار بستن سیاستهایی همچون تولید براساس مزیتهای نسبی و رقابتی مگر در خصوص کالاهای استراتژیک، هماهنگ سازی سیاستهای صنعتی، پولی، مالی و ارزی کشور با سیاستهای تجاری، ارتقاء مستمر بهره وری و کیفیت و کاهش قیمت تمام شده و نیز توسعه فضای رقابتی داخل کشور در دستور کار قرار گیرد.

غضنفری خواستار تنظیم اصولی و علمی روابط تجاری با کشورهای جهان به ویژه کشورهای مسلمان شد و گفت: این خواسته از طریق تنظیم پویا و انعطاف پذیر دیپلماسی تجاری کشور با تاکید بر شکل گیری یک بلوک قدرتمند اسلامی محقق می شود.

به اعتقاد وی، عضویت هدفمند و حساب شده در سازمانهای تجاری بین المللی، توجه جدی به ظهور و سقوط قدرتهای بزرگ اقتصادی در جهان و آینده پژوهشی در این زمینه، دیدن منافع متقابل به عوض دیدن منافع یکجانبه و سلطه گرایانه ای که در حال حاضر در جهان مرسوم است نیز می تواند به تنظیم اصولی روابط تجاری با کشورهای دنیا کمک کند.

این عضو کابینه دهم به مدیریت واردات در الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت اشاره کرد و گفت: مدیریت واردات با هدف حمایت منطقی، محدود و مشروط از تولیدات داخلی، ارزشهای دینی و حمایت از حقوق مصرف‌کنده و نیز استفاده بهینه از منابع ارزی کشور یکی از راهبردهای الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت در بخش بازرگانی کشور خواهد بود.

وی ادامه داد: در این میان، ممنوعیت واردات کالاهای خلاف شرع، ممنوعیت واردات کالاهای بنجل و غیراستاندارد و آلودگی‌زا، مبارزه با قاچاق و دامپینگ، منوط کردن واردات کالاهای بادوام به خدمات پس از فروش آنها و منوط کردن حمایت به ارتقا کیفیت، صادرات و کاهش قیمت تمام شده تولید داخلی در مدیریت واردات اثرگذار است.

تثبیت و شفافیت سیاستهای تجاری

غضنفری خواستار تنظیم، تثبیت و شفافیت سیاستهای تجاری برای حمایت از سرمایه گذاری و تولید شد و گفت: این شفافیت از طریق جلوگیری از تغییرات مکرر در قوانین و مقررات تجاری، پیش‌آگهی تغییرات آتی به گونه ای که فرصت تعدیل و هماهنگی با آنها بوجود آید و نیز مطابقت دادن مقررات و استانداردهای تجاری با استانداردها و مقررات جهانی امکان پذیر است.

وی افزود: در این راستا اصلاح الگوی توزیع کالاها چه در داخل و چه برای صدور باید در دستور کار قرار گیرد، به نحوی که واسطه ها و هزینه های توزیع کاهش یافته و کاهش اتکا به بازارهای صادراتی و شوک های ناشی از آن، محدود شود. ضمن اینکه از شرکتها و اتحادیه های بزرگ صادراتی نیز حمایت به عمل آمده و از رقابت مخرب میان صادرکنندگان در بازارهای صادراتی جلوگیری به عمل آید.

غضنفری خواستار همکاری با کشورهای دوست و مسلمان برای کنترل عرضه و قیمت در بازارهای صادراتی شد و گفت: به نظر می رسد باید آمادگی لازم برای تنظیم بازار در شرایط بحرانی وجود داشته باشد، این امر هم از طریق حصول اطمینان از وجود ذخایر استراتژیک کالاهای مورد نیاز، عدم وابستگی شدید به یک منبع تامین، طراحی زنجیره تامین و داشتن برنامه در این زمینه و استفاده از کانالهای غیررسمی و مبادلات تهاتری با کشورهای مسلمان و همسایه امکان پذیر است.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰
فرزند زمانه خود باش

گفت‌وگوی «جام‌جم» با میثم عبدی، کارگردان نمایش رومئو و ژولیت و چند کاراکتر دیگر

فرزند زمانه خود باش

نیازمندی ها