ایسنا: سرپرست پزشک قانونی کشور با اعلام این که 95 درصد نظرات صادر شده از سوی پزشکی قانونی در صدور احکام قضایی اعمال میشود، گفت: تنها 5 درصد نظرات ارایه شده پزشکی قانونی به علت وجود ابهامات برگشت داده میشود.
کد خبر: ۱۴۵۸۲۱

دکتر عابدی در گفتوگو با خبرنگاران افزود: پزشکی قانونی یک مجموعه تخصصی است که با استفاده از نیروهای تخصصی و تجهیزات پیشرفته در مواردی که مرتبط با علوم پزشکی است به مراجع قضایی پاسخهای مناسب را ارایه میدهد.
وی از فعالیت 150 متخصص در این سازمان خبر داد و تصریح کرد: دو سوم نیروهای در اختیار پزشکی قانونی، مدرک کارشناسی و بالاتر و سه هزار متخصص و فوق تخصص به صورت پارهوقت با پزشکی قانونی همکاری دارند.
دکتر عابدی با اشاره به فعالیت 350 مرکز پزشکی قانونی در سطح کشور خاطرنشان کرد: در سالهای اخیر به دلیل محدود بودن واحدهای آزمایشگاهی، تمام نمونههای مورد نیاز برای بررسی به این مراکز منتقل میشد که این موضوع تمرکز و اطاله دادرسی را به همراه داشت.
وی افزود: از سال 82 تاکنون به دنبال تغییر رویهها، 9 مرکز به صورت منطقهای از نظر نیروی فنی و متخصص مجهز شدهاند که موجب تمرکز زدایی و کاهش اطاله دادرسی شده است.
سرپرست پزشکی قانونی کشور مسمومیت با گازمنوکسیدکربن را یک معضل در کشور خواند و تصریح کرد: این قبیل حوادث به علت اطلاعات پایین مردم، غیراستاندارد بودن برخی سیستمها و وسایل گرمازا رخ میدهند؛ البته طی سالهای اخیر با توجه به تبلیغات و فرهنگسازی صورت گرفته کاهش چشمگیری داشته است.
وی گفت: در سال گذشته، 973 تن در کشور بر اثر خفگی با گاز CO جان باختند که بیشترین تعداد مربوط به تهران بود.
عابدی با بیان این که بیشترین آمار مرگ و میر ناشی از تصادفات رانندگی همه ساله در شهریور ماه رخ میدهد، افزود: در سال گذشته، 27 هزار و 560 تن بر اثر تصادفات کشته شدند که بیشترین آمار مربوط به استانهای تهران، فارس، خراسان و سمنان بود.
سرپرست پزشکی قانونی کشور در ادامه از فوت 899 تن به علت غرقشدگی در کشور خبر داد و تصریح کرد: در ماههای اول تابستان بیشترین آمار غرق شدگیها را شاهد بودیم.
عابدی اضافه کرد: در سال گذشته، 4 هزار و 484 تن به علت مصرف موادمخدر جان باختند که استان تهران،فارس و لرستان بیشترین آمار را به خود اختصاص دادند.
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها