ده‌ها دانشگاه و مرکز آموزشی آمریکا و اروپا در حمایت از غزه به‌پا خاستند

سونامی غیرت

سرانجام همان‌گونه که پیش‌بینی می‌شد، دامنه تظاهرات ضدصهیونیستی نه‌تنها درایالات وشهرهای مختلف آمریکا،بلکه در کشورهای اروپایی نیز گسترش یافته است.به عبارت بهتر،شاهدیک خیزش گسترده، بی‌سابقه وتاثیرگذار درغرب هستیم که مناسبات سیاست خارجی و معادلات امنیتی را در این کشورها به ضرر ساختار سلطه‌گر و دیکتاتور کنونی تغییر خواهد داد.
کد خبر: ۱۴۵۴۵۲۱
نویسنده محمد علیزاده - گروه بین‌الملل
 
امروز شاهد تشدید دامنه اعتراضات گسترده دانشجویی درحمایت از مردم غزه،در ده‌ها دانشگاه مطرح غربی هستیم.اعتراضات دانشجویی در حمایت از فلسطین و محکومیت جنایات رژیم‌صهیونیستی که ازدانشگاه کلمبیا درشهرنیویورک آغازشدباوجود سرکوب از سوی مقام‌های آمریکا ابتدا به دیگر دانشگاه‌های این کشور شامل ییل، نیویورک، هاروارد، تگزاس وکالیفرنیای‌جنوبی سرایت یافته و در ادامه موج اعتراضات به دانشگاه‌های سایرکشورهای غربی ازجمله انگلیس،فرانسه،آلمان، کانادا واسترالیا رسیده است.

شبکه سی‌بی‌سی‌ کانادا گزارش کرد دانشجویان معترض در دانشگاه مک‌گیل در مرکز شهر مونترال کانادا پس از پیوستن به این موج با برپایی چادر در محوطه دانشگاه یک کمپ اعتراضی «نامحدود» را برای اعلام همبستگی با آرمان فلسطین تشکیل دادند. براساس گزارش این شبکه، سازمان‌دهندگان این کمپ با بلندگو از دانشجویان خواستند به اقامت شبانه در این کمپ بپیوندند. زینب علی، یکی از دانشجوهای سازمان‌دهنده جنبش اعتراضی حامی فلسطین در دانشگاه مک‌گیل در بیانیه‌ای برای شبکه سی‌بی‌سی نیوز گفت: «معترضان از دانشگاه‌های مک‌گیل و کنکوردیا می‌خواهند که هیچ‌گونه سرمایه‌گذاری در ارتباط با دولت صهیونیستی انجام نداده و ارتباطات‌شان را با نهادهای آکادمیک صهیونیستی قطع کنند.» او در ادامه این بیانیه به داده‌هایی که حدود ۱۰ روز پیش از سوی دو جنبش شامل «اعتصاب غذای مک‌گیل برای فلسطین» و «دانشجویان برای عدالت در فلسطین» منتشر شد اشاره کرد. براساس این داده‌ها، دانشگاه مک‌گیل در ۵۰ شرکت سرمایه‌گذاری کرده که به گفته سازمان‌دهندگان این جنبش‌ها «در حفظ رژیم آپارتایدی اسرائیل همدست هستند».
   
گسترش اعتراضات دانشجویی در مونترال 
شاخه «جنبش جوانان فلسطینی» در شهر مونترال کانادا نیز در پستی در رسانه اجتماعی اینستاگرام اعلام کرد کمپ اعتراضی تشکیل‌شده در محوطه دانشگاه مک‌گیل برای مدت «نامحدود» برپا خواهد بود و معترضان به دانشگاه‌ها اجازه نخواهند داد «در نسل‌کشی همدست شوند». یک جنبش دیگر تحت عنوان «همبستگی برای حقوق انسانی زنان و مردان فلسطین» نیز از کارکنان و دانشجویان دانشگاه کبک در مونترال در پستی در فیسبوک خواست به این اعتراضات بپیوندند.
   
از برلین تا لندن 
اعتراضات دانشجویی و مردمی علاوه بر آمریکا در سراسر جهان نیز شدت گرفته ازجمله در برلین، فعالان در مقابل پارلمان اردو زدند و از دولت خواستند تا ارسال سلاح به اسرائیل را متوقف کند. در دانشگاه «سیانس‌پو» در پاریس معترضان پردیس مرکزی را مسدود کردند. در سوئد، یک راهپیمایی حمایتی از فلسطین برگزار شد و مردم در آن شعار «فلسطین آزاد است» و «اسرائیل را تحریم کنید» سر دادند. در لندن نیز حامیان فلسطین تجمع کردند. بن جمال، مدیر کارزار همبستگی فلسطین و سازمان‌دهنده این راهپیمایی در لندن نیز گفت، در این راهپیمایی صدها نفر حضور داشتند.
   
پایان تاریخ مصرف غربی‌های صهیونیست 
طی سال‌های گذشته و اخیر، لابی‌های صهیونیستی نفوذ گسترده‌ای در ساختار قدرت در غرب داشته و نه‌فقط دو حزب دموکرات و جمهوریخواه در آمریکا، بلکه احزاب سنتی و جدید اروپایی را نیز به متغیرهایی وابسته به خود تبدیل کرده‌اند. در این میان، یکی از استراتژی‌های حقوقی و قضایی مقامات آمریکایی و اروپایی در راستای صیانت از موجودیت نامشروع رژیم اشغالگر صهیونیستی، جرم‌انگاری علیه هرگونه انتقادی علیه اسرائیل است. براین اساس، حتی مطالبه‌گری حداقلی در‌خصوص توقف جنگ و پایان دادن به نسل‌کشی صهیونیست‌ها در غزه، مصداق یهود‌ستیزی محسوب شده و مطالبه‌کنندگان رابامجازاتی سخت از سوی نهادهای قضایی و امنیتی در غرب مواجه می‌سازد.بااین حال چنین سیاست‌گذاری وقیحانه‌ای درجریان اعتراضات عمومی دراروپا وآمریکا به چالش کشیده شد و بسیاری از شهروندان دراین کشورها، باوجودفشارهاوتهدیدات مستقیم حقوقی وامنیتی علیه خود به خیابان‌های واشنگتن، نیویورک، لندن، پاریس، برلین و...آمدند.دستگاه‌های قضایی و امنیتی غرب به جای عبرت‌گیری از خطای مطلق و وقیحانه خود در جرم‌انگاری از تحرکات ضد‌صهیونیستی که درمخالفت با جنگ غزه صورت می‌گیرد، دامنه این جرم‌انگاری را وسیع‌تر کرده تا از یک‌سو حمایت خود از اسرائیل را پررنگ‌تر کرده و ازسوی دیگر،به خیال خود مانع از تشدید دامنه اعتراضات سراسری علیه صهیونیست‌ها شوند.
   
تولد جنبش دانشجویی اصیل در غرب 
اما خیزش اخیر دانشجویی در دانشگاه‌های کلمبیا و تگزاس و تسری آن به دانشگاه‌های دیگر آمریکا و اروپا، به‌وضوح این سیاست غیرانسانی غرب را به چالش کشید.صورت مسأله مشخص است: ماباخیزشی ماهوی درنسل جدید آمریکا مواجه هستیم که استراتژی کلان واشنگتن در حمایت مطلق وحتی نسبی ازتل‌آویو را پس‌زده و در‌صدد ترسیم آمریکای منهای اسرائیل و فراتر از آن، جهان منهای صهیونیسم برمی‌آید. این مخالفت ماهوی درکشوری تجلی یافته که نه‌تنها خود را درسیاست‌های رسمی‌اش حامی صهیونیسم قلمداد می‌کند، بلکه درعمل متغیری وابسته به تل‌آویو به‌شمار می‌آید. دراین اعتراضات، نه‌فقط عملکرد رژیم اشغالگر در نوار غزه، بلکه ماهیت صهیونیسم به‌عنوان یک جریان قبیح و نامشروع به چالش کشیده شده‌است. اعتراضات دانشجویی رخ داده در آمریکا، نقطه آشکارساز شکست حمایت‌های همه‌جانبه غرب از این رژیم نامشروع و همچنین شکست استراتژی‌های رسانه‌ای و تبلیغاتی رسانه‌ها وجریانات قدرت درآمریکا واروپامحسوب می‌شود.اکنون هفت ماه ازجنگ غزه سپری شده و جنبش‌های دانشجویی ضد‌صهیونیستی سراسر آمریکا را فرا گرفته است. گسترش کمی این جنبش‌ها در کنار تعمیق کیفی آنها، مولد بحران‌های سختی در اردوگاه لیبرال‌دموکرات‌های غربی و صهیونیست‌هاست. این خیزش علاوه بر آن‌که نماد  آگاهی دانشجویان آمریکایی در برابر جریان سلطه‌گر حاکم بر کشورشان محسوب می‌شود، بلکه نقطه آشکارساز تباهی و مرگ رسانه‌های وابسته به لابی صهیونیسم در آمریکا به‌شمار می‌آید.
   
دانشجویان آمریکایی معادله را تغییر داده‌اند 
محمد عاصی، متفکرمسلمان آمریکایی ورئیس مرکز تربیت اسلامی درواشنگتن با اشاره به استانداردهای دوگانه آمریکا در سرکوب اعتراض‌های دانشجویان وحمایت ازشورش درسایر کشورها می‌گوید: «واشنگتن ازهرگونه اعتراضی دردیگر کشورهای جهان که در تضاد با سیاست‌های آمریکا نباشد، حمایت می‌کند اما درقبال دانشجویان خود، ازبدترین روش‌های سرکوب استفاده می‌کند. هر‌جا که پای منافع صهیونیست‌ها درمیان باشد، مقامات آمریکایی نیز در آنجا حضور دارند.تظاهرات دانشجویان آمریکایی در حمایت از غزه ابتدا توسط دانشگاه کلمبیا در نیویورک جرقه زده شد و بقیه دانشگاه‌های بزرگ آمریکا نیز به آن پیوسته‌اند. آمریکا و غرب عادت مشاهده چنین خیزش گسترده‌ای را نداشته‌اند. خیزش دانشجویی در آمریکا علیه رژیم‌صهیونیستی، معادله جدیدی را در زمینه آگاهی عمومی در دنیا ایجاد خواهد کرد.»

گفت‌وگوی «جام‌جم» با ریچارد فالک
دانشجویان، منتقد مواضع غرب هستند 
ریچارد فالک، استاد حقوق بین‌الملل بازنشسته دانشگاه پرینستون آمریکا و گزارشگر ویژه سابق کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور فلسطین،اعتراض‌های جاری دردانشگاه‌های آمریکا رانوعی واکنش نسبت به ریاکاری غرب درقبال مسأله فلسطین و جنگ غزه قلمداد می‌کند و در این‌خصوص به جام‌جم می‌گوید: «پس ازجنگ جهانی دوم، وقایع هولناکی در حوزه روابط بین‌الملل به‌وقوع پیوسته که مسأله فلسطین، یکی از مهم‌ترین آنها محسوب می‌شود.دانشجویان و بسیاری ازشهروندان آمریکایی این نکته را دریافته‌اند که واقعیات جنگ غزه و آنچه در بطن این منازعه رخ می‌دهد، به آنها منتقل نمی‌شود. آنها دریافته‌اند که در نظم ادعایی جاری در نظام بین‌الملل(‌که توسط آمریکاو غرب به دنیا دیکته شده است)جایی برای عدالت دربرخورد با بحران‌های حقوق‌بشری وجود ندارد. چنین موضوعاتی قطعا از سوی افرادی که آن رادرک می‌کنند، قابل تحمل نیست.»این تحلیلگر آمریکایی می‌گوید: «حتی رسانه‌های اصلی آمریکا، به‌جای انعکاس واقعیاتی که درجنگ غزه رخ می‌دهد و حجم کشتار و تخریبی که از سوی اسرائیل صورت می‌گیرد، ترجیح می‌دهند در قبال کشته‌های صهیونیست لحن احساسی به‌کار برده و تصویری نادرست از این صحنه را برای افکار عمومی ترسیم کنند.»
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها