ایسنا: رییسجمهور گفت: امروز به لطف الهی و ایستادگی مقام معظم رهبری و پایداری و وحدت ملت ایران ما در پرونده هستهیی به پیروزی رسیدهایم و از نظر ما این پرونده مختومه است.
کد خبر: ۱۴۴۷۸۶

دکتر محمود احمدینژاد طی سخنانی در همایش طلاب مبلغ ماه رمضان با بیان اینکه " سیاست خارجی دولت نهم یک سیاست خارجی فعال است نه انفعالی" به روند بررسی پرونده هستهیی ایران در دو سال اخیر اشاره کرد و افزود: غربیها با زیادهطلبیهای خود پرونده هستهیی ایران را از مسیر خارج و با فرستادن پرونده از آژانس به شورای امنیت با این پرونده سیاسی برخورد کردند، این در حالی بود که ما در مساله هستهیی به بیشترین تعهدات خود عمل کردیم ولی آنها به تعهدات و مقرراتی که خودشان وضع کرده بودند عمل نکردند.
وی با اشاره به اینکه " آنها با تهدید به بررسی پرونده هستهیی ما پرداختند" اظهار کرد: اما امروز کارشان التماس است. ما بارها به آنها گفتیم که این پرونده را در آژانس بررسی کنید، ولی گوش ندادند. آنها به خیال خود فکر میکردند اگر ما را تهدید کنند به اهدافشان میرسند ولی دیدند که ملت ما عقبنشینی نمیکند و امروز نیز ملت ما به پیروزی رسیده است.
احمدینژاد خطاب به ملت ایران خاطرنشان کرد: ملت ایران بداند امروز پیروزی هستهیی به مراتب بزرگتر و عظیمتر از ملی شدن صنعت نفت است؛ چراکه در ملی شدن صنعت نفت در نهایت این صنعت به دست آمریکاییها افتاد، ولی امروز نظام جمهوری اسلامی ایران به طور مستقل هستهیی شده است. البته غربیها نیز از این مساله میترسیدند، چون به خوبی میدانستند که اگر ملت ایران بتواند از این سد عبور کند، سرآغازی برای تلاش تمام ملتها در این عرصه خواهد بود.
رییسجمهور با تاکید بر حفظ وحدت ملی در تمامی عرصهها به ویژه در شرایط فعلی کشور تصریح کرد: دشمن در ابتدای مساله هستهیی تمام تلاش خود را به کار بست تا وحدت ملی ایران را از بین ببرد، البته در این امر نیز ناموفق بود ما باید امروز وحدت خود را بیش از گذشته حفظ کنیم، چون ملت ایران در ابتدای راه آن نهضت جهانی است.
احمدینژاد خطاب به سیاستمداران و دولتهای غربی گفت: شما در این مدت به ملت بزرگ ایران بد کردید و آبروی خود و شورای امنیت را بردهاید. به شما میگوییم دیگر با هیچ ملتی این کار نکنید البته ملتها نیز باید از ملت ایران درس بگیرند و غربیها از روند عبرت بگیرند و بدانند اگر این برخورد را با ملت دیگری انجام دهند بار دیگر سیلی محکمی از ملتها خواهند خورد. ما نیز امروز آمادهایم براساس مقررات آژانس به تمام اعضا و زیر نهاد بینالمللی خدمات هستهیی خود را در اختیار سایر کشورها قرار دهیم.
احمدینژاد با بیان اینکه " در مسائل هستهیی تهمتها و دروغهای بسیاری به دولت نهم بسته شد" گفت: فشاری که از سوی عدهای در داخل به ما تحمیل شد به مراتب بیشتر از فشاری بود که از سوی دشمنان این ملت متحمل شدیم. این عده حرفهای دشمنان این ملت را ترجمه و با فشار به کشور تزریق میکردند. آنها صدور قطعنامهها علیه ایران را یک نقطه ضعف برای ما میدانستند، در حالی که همه به خوبی میدانند صدور چنین قطعنامههایی؛ نقطه ضعفی برای غربیهابود، آنها نمیدانستند هیچ قلدوری نمی تواند بر ملت با فرهنگ ایران تسلط پیدا کند. با ایجاد فضای کاذب در بخش اقتصادی میخواستند به دولت فشار بیاورند. آنها مشاهده کردند که دولت به طور جدی در جهت خدمترسانی به مردم تلاش میکند به همین جهت در چند محور به ویژه در بخش مسکن با ایجاد فضاهای کاذب میخواستند به ما فشار بیاورند. آنها یک جنگ آرام را با ما راه انداختند در بورس بازی درآوردند ولی باید بدانند که با این کارها به اهدافشان نمیرسند.
رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: در دانشگاه آزاد اسلامی سعی کردیم برخی مسائل در این دانشگاه را اصلاح کنیم به همین جهت طرحی به شورای عالی انقلاب فرهنگی دادیم ولی آنها این مسائل را برنتابیدند به همین جهت سعی کردند در بخشهای دیگر مانند هستهیی به ما فشار بیاورند.
احمدینژاد در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه " جمهوری اسلامی ایران خواستار برقراری عدالت در عراق است" گفت: همانطور که از کشته شدن مردم عراق بسیار ناراحت هستیم از کشته شدن سربازان امریکایی نیز رنج میبریم حتی برخی از این سربازان امریکایی نمیدانند به چه سرزمینی آمدهاند و در حال جنگ با چه کسانی هستند.
وی با تاکید بر اینکه " ملت ایران با تمام قدرت ایستاده است" اظهار کرد: ملت ایران امروز متحد ایستاده و نه عدهای خود باخته و نه اتحاد برخی از کشورهای قدرتطلب نمیتواند مقابل ملت ایران بایستند و به فضل الهی ملت ایران تا اوج قلههای سعادت و پیشرفت خواهد رفت.
رییسجمهور در ادامه سخنرانی خود با بیان اینکه " دولت از روز اول به دنبال کارهای بنیادی در کشور بوده است" تصریح کرد: تا امروز حتی یک کار دولت جنبه تبلیغاتی نداشته است و حتی این مساله نیز در ذهن دولت وجود ندارد. مهمترین کار دولت اصلاح ساختار در کشور است؛ معتقدیم ساختار موجود اداری بلای جان شده و نتوانسته اهداف انقلاب را پیش ببرد. به همین جهت دولت به دنبال اصلاح ساختار در بخشهایی مختلف مانند سیستم بیمه و بانکی در کشور است.
احمدینژاد با اشاره به اینکه " دولتهای گذشته نیز به دنبال اصلاح ساختار در کشور بودهاند" ادامه داد: دولتهای گذشته نیز تمام تلاش خود را برای اصلاح ساختار به کار بردهاند ولی به دلایل مختلف نتوانستند در این بخش موفق شوند ولی این دولت تصمیم خود را گرفته و در حال اصلاح بنیانهای اساسی کشور است. چون معتقدیم باید برنامههای کشور براساس اندیشههای اسلامی شکل بگیرد، نه اینکه تقلیدی از نظام سلطه باشد.
وی با اشاره به تلاشهای دولت در بخش حمل و نقل عمومی و مصرف سوخت اظهار کرد: دولت نهم برای اولین بار یک برنامه جامع در بخش حمل و نقل و مصرف سوخت که مشکل اصلی کشور از گذشتههای دور است، تصویب کرد به طوری که در سال گذشته به اندازه 15 سال پیش خودروی فرسوده خارج کردیم.
احمدینژاد با اشاره به افتتاح و بهرهبرداری پروژههای متعدد در هفته دولت خاطرنشان کرد: ما سعی کردیم تا سهم بخش عمرانی کشور را بالا ببریم و به مناطق محروم نیز توجه ویژهیی داشته باشیم. 60 درصد از این پروژهها که در هفته دولت افتتاح و یا به بهرهبرداری رسید در مناطق محروم است. امروز دولت در بخش درآمدهای نفتی کارهای بسیار زیادی انجام داده و تقاضا برای سرمایهگذاری خارجی در کشور بینظیر است.
رییسجمهور با تاکید بر اینکه " یکی از مهمترین کارهای دولت آزادسازی بوده است" افزود: یکی از آزادسازیهای دولت این بود که نظام اجرایی کشور را از قید مطالبات پایانناپذیر احزاب رها کرد. این دولت هیچ نیازی به حزب ندارد و من یک ریال هم به آنها باج نداده و تا آخر هم نخواهم داد. دولت تلاش کرده تا مردم را از اسارت عدهای که خود را مالک این مردم میدانند رها کند. این ملت ما بود که در پیروزی انقلاب 8 سال جنگ تحمیلی و مراحل مختلف سختیها را تحمل کرده است. به همین جهت بسیاری از این قید و بندها باید رها شود.
وی ادامه داد: من امروز وقتی به زیارت حرم حضرت معصومه(س) رفته بودم دیدم درها را بستهاند. گفتم چرا این کار را کردهاید؛ چه کسی اجازه داده شما درها را به سوی مردم ببندید؛ گفتند که این نظر شورای تامین استان بوده است. گفتم درها را باز کنید تا مردم بیایند و زیارت کنند. ما خادمان این ملت هستیم و باید در کنار این ملت از قیدو بندها رها شویم.
احمدینژاد با تاکید بر اینکه " در طول یکسال گذشته به اندازه 15 سال پیش خصوصیسازی انجام شده است" خاطرنشان کرد: دولت هر کارخانهای که دارای سودهی بود را به بخش خصوصی واگذار کرده است. حجم سرمایهگذاری در این دو سال نسبت به سالهای گذشته دو برابر شده است.
وی با بیان اینکه " عدهای در این دو سال با تبلیغات میخواستند القا کنند امنیت برای سرمایهگذاری در کشور از بین رفته است" تصریح کرد: این عده میگفتند شما با شعار مبارزه با فساد، امنیت را از بین بردهاید، آیا شما امنیت را برای دزدان میخواهید یا اینکه امنیت باید برای عموم کشور تامین شود. امروز سرمایهگذاری داخلی دو برابر و سرمایهگذاری خارجی چهار برابر شده است و جمهوری اسلامی ایران به اعتراف همین سرمایهگذاران از امنترین کشورهای دنیاست.
وی با اشاره به تلاشهای دولت برای تمرکززدایی گفت: به استاندارها اختیارات لازم را دادهایم تا بتوانند در خدمت مردم باشند و آزادانه تصمیم بگیرند و نگذارند عدهای مدیر خودخواه که بر سر مسایل جزیی با یکدیگر دعوا دارند در رسیدگی به امور مردم اخلال ایجاد کنند.
رییسجمهور سفرهای استانی دولت را یک اتفاق بینظیر در ایران دانست و اظهار کرد: برای اولین بار این دولت به تمام استانها سفر کرده و امروز تمام مشکلات مردم در استانهای مختلف مقابل چشمان ما و وزیران دولت است تا بتوانیم به راحتی این مشکلات را حل کنیم.
احمدینژاد افزود: برای اولین بار دولت دوبرابر صادرات غیرنفتی داشته است. از سوی دیگر در آغاز کار دولت سه میلیون بیکار به ما تحویل دادند که هر سال بیش از یک میلیون نفر به آنها اضافه میشود و دولت نیز برای ایجاد اشتغال برنامههای ویژهای به کار خواهد بست. دولت شبانهروز تلاش میکند و به این کار افتخار میکند.
وی با تاکید بر اینکه " دولت در بخشهای کلان فرهنگی، اقدامات بزرگی انجام داده است" اظهار کرد: مهمترین بخشی که دولت در مسایل فرهنگی تقویت کرده، خداپرستی، ایمان، ایجاد امید در کشور و تقویت همبستگی است. ولی ما در بخشهای جزیی فرهنگی باید توجه بیشتری داشته باشیم و اقدامات بهتری صورت دهیم.
احمدینژاد افزود: دولت بیش از 100 میلیارد تومان به مساجد و حوزههای علمیه کمک کرده است و تلاش میکند این مقدار را در سال آینده دو برابر کند. در آموزش و پرورش جهت گیریها اصلاح شده ولی باید تلاش کنیم تا کار فرهنگی را جلو ببریم.
وی با بیان اینکه " به اعتراف بسیاری ملت ایران دارای امتیازهای منحصر به فرد است" خاطرنشان کرد: اخلاق، صیانت، همبستگی، شجاعت، دفاع از مظلومین، ایستادگی ، حقطلبی ، کمالجویی و خداجویی از ویژگیهای ملت ایران است که در هیچ ملت دیگری یافت نمیشود.
احمدینژاد نقش تربیت دینی را مهمترین علت تفاوت ملت ایران با سایر ملتها دانست و گفت: بزرگترین اختلاف ما با سایر ملتها این است که ملت ایران سالیان بسیار طولانی تحت تعلیم علمای دین و کسانی که اسلام ناب، توحید حقیقی و کلام الهی را از مبدا و ازاهل بیت دریافت کردهاند قرار داشتهاند.
وی مجاهدتها، تحمل سختیها را در ملت ایران منحصر به فرد دانست و اظهار کرد: علمای ما نسل به نسل معارف الهی را منتقل کردهاند و نیروهای بسیاری را پرورش دادهاند. آنها در غالب زمان و مکان منحصر نماندهاند و ملت ایران را رشد دادهاند و ملت ایران را برای آن ماموریت الهی آماده کردهاند. ما افتخار میکنیم ملت و روحانیت ما در طول تاریخ سختیهای بسیاری را تحمل کرده ولی زیر بار زور و ظلم نرفته است.
وی با تاکید بر اینکه " امروز بشر بیش از هر روز دیگر نیازمند کلام الهی است" خاطرنشان کرد: بشر چند هزار سال راه پرپیچ و خم را طی کرده و امید داشته تا روزی به قلههای کمال برسد ودر این عالم شاهد حاکمیت انسان کامل و احکام الهی و عدالت باشد. امروز بشریت در حال تحول و دنیا در حال یک جهش به سمت قلههای کمال است و این مساله ماموریت من و شما را سنگینتر میکند.
احمدینژاد افزود: اگر تلاش میکنیم تا اقتصاد کشور را بسازیم برای آن است که بتوانیم روز به روز به آن روز عظیم نزدیک شویم چون شرط تغییر اوضاع انسانها تغییر در خود آنهاست و به نظر میرسد امروز نوع نگاه و روحیه مردم تغییر کرده است.
رییسجمهور خطاب به طلاب گفت: دولت به طور حتم در مورد تجهیز حرکت شما و مجاهدتهای شما تصمیمات مهمتری خواهد گرفت. دولت همانگونه که در برنامههای توسعه در جامعه امکانات و بودجه اختصاص میدهد برای توسعه معنوی در جامعه نیز توجه دارد و به تناسب، بودجه اختصاص میدهد. البته موانعی وجود دارد که امیدواریم این موانع به زودی برداشته شود.
احمدینژاد " آشنا کردن مردم به علوم دینی را کار پیامبران الهی" دانست و ادامه داد: آن چیزی که به کلام ما اصالت میدهد، نیت و کار برای خداوند است. کاری که انجام میدهیم اگر برای خدا باشد، اثرگذار و ماندگار است و برای اینکه کار ما برکت پیدا کند، باید کلام ما دعوت کننده به سوی امام عصر(عج) باشد و در دوران غیبت ماموریت علمای ما دعوت به سمت امام عصر(عج) است.
وی با تاکید بر اینکه " مخاطب شما مردم هستند" اظهار کرد: باید در امر تبلیغ آنقدر مطالب را ساده بیان کنیم تا مطالب برای تمام اقشار مختلف قابل فهم باشد. چون علما در متن مردم هستند و باید مانند آنها سخن بگویند.
پیش از سخنان رییسجمهور حجت الاسلام و المسلمین حسینی بوشهری مدیر حوزه علمیه قم در سخنان خود به مشکلات طلاب اشاره کرد و از رییسجمهور خواست تا مانند گذشته توجه ویژهای به طلاب داشته باشد.
همچنین حجت الاسلام و المسلمین ربانی رییس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه در خصوص نحوه فرستادن مبلغین دین به مناطق مختلف کشور گزارشی را ارایه کرد.
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها