نتایج یک بررسی تازه نشان داده است که شرکت کردن در مراسم مذهبی می‌تواند طول عمر افراد را افزایش دهد.
کد خبر: ۱۱۱۳۹۶۰

به گزارش ایسنا، در این بررسی مشاهده شده حضور مرتب در مراسم مذهبی در بهبود سلامت و افزایش طول عمرِ افراد میانسال نقش موثر دارد.

متخصصان دانشکده بهداشت عمومی «رولینز» دانشگاه «اموری» در آتلانتای آمریکا در این مطالعه به بررسی تاثیرات سبک زندگی مذهبی بر سلامت و طول عمر افراد میانسال و سالمند پرداختند.

در این بررسی اطلاعات بیش از 18 هزار شرکتکننده در فاصله سالهای 2004 تا 2014 ارزیابی شده و متغیرهایی همچون شرکت در مراسم مذهبی و اهمیت مذهب مورد توجه قرار گرفت. همچنین جنسیت، نژاد، تحصیلات و درآمد به عنوان عوامل تعیینکننده در سلامت افراد در نظر گرفته شدند.

نتایج ارزیابیها آشکار ساخت خطر مرگومیر زودهنگام در افرادی که به طور مرتب در مراسم مذهبی شرکت میکنند در مقایسه با افرادی که از شرکت در این مراسم خودداری میکنند، 40 درصد کمتر است. علاوه بر این، حتی احتمال مرگ زودرس در افرادی که کمتر در این مراسم حضور دارند در مقایسه با کسانی که هرگز در مراسم مذهبی شرکت نمیکنند، کاهش مییابد.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها