بافت تاریخی «زیارت» گرگان ویترین «قانون‌گریزی»؛

ساخت وساز غیرمجاز کمرِ طبیعت را شکست

سال‌هاست که تیغ تیز تغییر کاربری اراضی و ساخت و سازهای غیرمجاز و ویلاسازی در بافت تاریخی زیارت گرگان، رمق طبیعت را گرفته و سبب نابودی بافت این منطقه شده است.
کد خبر: ۱۱۱۱۴۹۰

به گزارش تسنیم؛ سالهاست که تیغ تیز تغییر کاربری اراضی و ساخت و سازهای غیرمجاز بر تن طبیعت ییلاقی گلستان زخم میزند. لودرها به جان زمینهای کشاورزی افتادهاند و این جراحات آنقدر زیاد شده که رمق طبیعت را گرفته است. ستونهای آهنین جای درختان را گرفتند که نتیجه آن، وضعیت امروز «زیارت»، «توشن»، «شصت کلاته»، «جهاننما» و بسیاری دیگراز مناطق ییلاقی و بکر استان است.

تا 2، 3 سال قبل و با وجود این شرایط بحرانی، صدای کمتر مسئولی از این نا بهسامانیها در میآمد و اگر هم سخنی بیان میشد یا مقطعی بود و یا از وحدت لازم برخوردار نبود. شرایط هر روز در روستاهای ییلاقی استان سخت و سختتر میشد، تا اینکه ورود دستگاه قضایی و دادستان مرکز گلستان به این پرونده، نور امیدی ایجاد کرد و با پیگیریهایی که صورت گرفت به تعداد زیادی از این پروندهها رسیدگی و احکام آن صادر شد. تخریبی که به تعبیر دادستان کل کشور توسط عدهای سرمایهدار گردن کلفت صورت گرفته است.

اما «زیارت» تا چند دهه قبل روستایی ییلاقی با قدمتی تاریخی و طبیعتی کمنظیر در جنوب شهر گرگان بود که امروز به لطف کم کاری مسئولان در دهههای گذشته و همچنین دستاندازی عدهای زمینخوار و فرصتطلب یا به اصطلاح امروزیها، افرادی که دارای «ژن خوب» هستند، نه دیگر نشان چندانی از بافت تاریخی مشهور آن برجای مانده و نه از فرهنگ بومی آن بویی به مشام میرسد بلکه این صدای پارتیهای شبانهروزی این ژنهای خوب است که گوش بومیان را میخراشد.

ساخت و سازهای غیرمجاز تعیین تکلیف شود

به رغم اینکه مردم بومی روستای زیارت و حتی برخی از مسئولان در جلسات خصوصی از ویلاسازی برخی مدیران گذشته و بعضی کنونی سخن میگویند، اما خسروی، مدعی است مدیر دولتی شاخصی که دستاندرکار بوده و باید پاسخگو باشد اما اقدام به ساخت و ساز غیرمجاز در زیارت کرده باشد، وجود ندارد.

خسروی میگوید: ما این مساله را ندیدیم؛ حالا شاید هم بوده و از چشم ما دور مانده باشد. قطعا اگر میدیدیم طرح شکایت میکردیم زیرا دستگاه قضایی و اموراراضی به عنوان متولی با فردی مماشات نمیکند.

وی به تعیین تکلیف ساخت و سازهای غیرمجاز هم اشاره میکند و میافزاید: براساس مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی قرار است ساخت و سازهای موجود در محدوده منبع آب تا ورودی روستای زیارت که حدود 80 هکتار است، تعیین تکلیف شده و به بافت روستا الحاق شود.

مدیر امور اراضی جهادکشاورزی استان گلستان مدعی است در این محدوده حدود 800 مورد ساخت و ساز غیرمجاز صورت گرفته که تقریبا 220 واحد آن توسط بومیانی انجام شده که خارج از بافت واقع شده اند و تنها حدود 600 واحد ساخت و ساز غیرمجاز توسط افرادی که از بیرون آمده اند، صورت گرفته است.

او ادامه میدهد: براساس مصوبه این شورا درصورتی که این ساخت و سازها در اراضی ملی، حاشیه رودخانهها و جادهها واقع نشده و در شیب بالای 15 درجه احداث نشده باشند، با پرداخت 80 درصد قیمت کنونی عرصه میتوانند به بافت روستا اضافه شوند.

مدیر امور اراضی جهادکشاورزی استان گلستان در پاسخ به این پرسش که چرا برخی دستگاهها، به واحدهایی که غیرمجاز ساخته شدهاند، خدمات میدهند، میگوید: تاکنون با این مساله مواجه نبودیم که دستگاه خدماترسانی بخواهد به این واحدها خدماتی ارائه دهد چون این کار غیرمجاز بوده و ما به عنوان متولی میتوانیم از آن دستگاه در محاکم قضایی شکایت کنیم. اما آنچه که رخ داده، گرفتن انشعابات غیرمجاز از تیرهای برق بوده یا اینکه از انشعاب قانونی افراد دیگری استفاده کردهاند.

رئیس کل دادگستری استان گلستان هم درباره آمار متناقضی که از سوی مسئولان استان درباره ساخت و سازهای غیرمجاز مطرح میشود، میگوید: آماری که دادستان کل کشور اعلام کرده است را من ندادم. تا الان هم هیچ فردی این بناها را نشمرده است و برای همین هر فردی یک عددی را اعلام میکند. نه میتوان عدد 6 هزار ساخت و ساز غیرمجاز را تأیید کرد و نه میتوان 800 مورد را صحیح دانست.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها