برچسب ها - شرکت توزیع برق خراسان شمالی

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان شمالی ؛
اسدالله ابراهیمی ـ جام جم آنلاین ـ تامین برق نهضت ملی مسکن، بهسازی شبکه های برق روستایی و پروژه های گذر از پیک از مهم ترین پروژه های اولویت دار شرکت توزیع نیروی برق خراسان شمالی در سال جاری است که در گفت و گو با مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان به آن پرداخته شد.
کد خبر: ۱۴۲۶۱۷۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۲۴

نیازمندی ها