jamejamonline
سیاسی عمومی کد خبر: ۸۰۷۹۴   ۳۰ آبان ۱۳۸۴  |  ۱۷:۰۷

جام جم آنلاین: رای قاطع نمایندگان مجلس شورای اسلامی به طرح الزام دولت به تعلیق اقدامات داوطلبانه در صورت ارجاع و گزارش پرونده هستهای ایران به شورای امنیت سازمان ملل، بار دیگر توانمندی سیاسی کشورمان برای مانور دادن در صحنه تعامل با آژانس بینالمللی انرژی هستهای و پاسداری از حق انکارناپذیر دسترسی به فناوری هستهای را نمایاند.


در واقع، این طرح، کاشف از این مساله است که تا به حال، ایران از خود، همکاریهای داوطلبانهای نشان داده است که اصلیترین هدف آن، تحکیم فرآیند اعتمادسازی میان آژانس و پرونده هستهای ایران بوده است.
به عبارت دیگر، از نظر آژانس که تحت تاثیر یافتهها و تبلیغات جعلی، گمراهکننده و انحرافی امریکا و اسرائیل قرار دارد، پرونده هستهای ایران دارای ابهامات زیادی بوده که بایستی از حالت تاریکی و ابهام موجود خارج شود و این امر میسر نمیشود مگر آن که کشورمان به همکاریهای داوطلبانه و خارج از محدوده مقررات و بندهای مصوب معاهده NPT و پروتکل الحاقی، تن دهد.
این همکاریها البته به منظور کسب نظر مساعد آژانس و تاکید بر ماهیت صلحجویانه پرونده هستهای ایران، انجام گردید و تا به حال هیاتهای بازرسی متعددی از سوی آژانس به کشورمان در چارچوب همین همکاریها سفر کرده و به بازرسیها و اقدامات تفتیشی دست زدند که هدف از آن بالا بردن ضریب اعتماد دوجانبه بوده است.
با این حال شاید به سختی بتوان گفت این همکاریها توانسته باشد که آژانس را از مدار تاثیر سنگین تبلیغاتی امریکا و متحدانش خارج نماید.
زیرا به هر اندازهای که مفتشان و بازرسان آژانس، شواهد بیشتری در مورد اهداف مسالمتجویانه برنامه هسته ای ایران ارائه نمایند، واشنگتن و تلآویو سناریوهای انحرافآمیز و گمراهکنندهای جهت ابقای ثقل و فشار تبلیغاتی خود علیه برنامه هستهای ایران، طرحریزی مینمایند که عمدتا براساس افشاگریهایی ابتنا شده است که فراریان ایرانی و گروههای ضدانقلاب، هر از گاهی برای جلوگیری از ممات سیاسی خویش به آن مبادرت میورزند.
البته گزارش پرونده هستهای ایران به شورای امنیت به شواهد قاطعتر و تردیدناپذیری نیازمند است که گمان میرود از سوی امریکا و اسراییل درباره آنها، اندیشه جدی شده است.
البته نفس این اقدام احتمالی، نشان دهنده بنبست آژانس بین المللی انرژی هستهای در تعامل خود با ایران میباشد و البته، چنین امری، به لحاظ فنی، ربطی به آژانس نداشته و انعکاسی از تاثیرگذاری فراوان محافل سیاسی امریکا و اسرائیل بر تصمیمات آژانس تلقی میشود وگرنه، به لحاظ فنی، موجبی برای گزارش پرونده هستهای ایران به سازمان ملل وجود ندارد.
به نظر میرسد این اقدام مجلس، جنبه پیشدستانه و احتیاطی داشته باشد. زیرا علایمی روشن از تصمیم آژانس برای ارجاع پرونده ایران به سازمان ملل وجود ندارد و لحن گزارش البرادعی نیز چنین امری را نشان نمیدهد. زیرا البرادعی مسوولیت دارد که موارد منفی عدم همکاری را با ذکر جزییات به اجلاس شورای حکام گزارش کرده و درخواست ارجاع پرونده را مطرح نماید.
در حالی که چنین مسالهای در گزارش وی منعکس نیست و این نشان میدهد، باز هم جلسات فشرده، تنگاتنگ و مطول میان نمایندگان کشورهای مختلف برای اعمال تاثیر در روند مذاکرات و رایزنیها در طول برگزاری اجلاس شورای حکام، برگزار خواهد شد.
با این حال توجه به این نکته اهمیت دارد که آژانس میتواند از راهکارهای بنام ارجاع دادن پروندههای مشکلدار به شورای امنیت سود جوید. اما رجوع به این راهکار، در واقع، به سهولت انجام شدنی نیست. هنوز ادله محکم و استوار جهت ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت، فراهم نشده است و به همین دلیل احتمال اعمال فشار واشنگتن علیه آژانس، مثل همیشه، مطرح است و اقدام پیشدستانه مجلس در این چارچوب قابل توجیه است.

یوسف غروی قوچانی
ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر
پایبندی در برابر پایبندی

پایبندی در برابر پایبندی

تکلیف ما در برابر جلسه شورای حکام صرف‌ نظر از هر نتیجه‌ای که داشته باشد، مشخص است. ما در مجلس شورای اسلامی قانونی تحت عنوان اقدام راهبردی برای رفع تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران تصویب کردیم.

مساله FATF با ما چیست؟

مساله FATF با ما چیست؟

گروه ویژه اقدام مالی موسوم به اف‌ای‌تی‌اف یک سازمان بین‌الدولی است که توسط ایالات متحده آمریکا و متحدان آن (گروه هفت) در شهر پاریس و در سال ۱۹۸۹ میلادی پایه‌گذاری شد.

گفتگو

بیشتر

پیشنهاد سردبیر

بیشتر