مستطیل و مثلث هرکدام چند ضلع دارند؟

کد خبر: ۱۶۲۹۸۵

1 - مستطیل و مثلث هرکدام چند ضلع دارند؟

الف. 3 ضلع - 2 ضلع‌
ب. 4 ضلع -  3 ضلع‌
ج. 3 ضلع - 4 ضلع‌

2 - برای دیدن چه چیزی لازم است؟

الف. نور
ب. رنگ‌
ج. صدا

3 - آیا نور از شیشه عبور می‌‌کند؟

الف. خیر
ب. بله‌
ج. از بعضی شیشه‌ها

4 - انسان دارای چند شش است و در کجا قرار دارد؟

الف. 3 عدد و در قفسه سینه قرار دارد.
ب. یک عدد و در قفسه سینه قرار دارد.
ج. 2 عدد و در قفسه سینه قرار دارد.

5 - چه موقع دمای هوا کم می‌شود؟

الف. وقتی هوا سرد می‌شود، دمای هوا کم می‌شود.
ب. وقتی هوا گرم می‌شود، دمای هوا کم می‌شود.
ج. وقتی هوا معتدل است، دمای هوا کم می‌شود.

6 - چه نیرویی توپ را به طرف زمین می‌کشد؟

الف. گرمای زمین‌
ب. کشش زمین‌
ج. نیروهای داخل زمین‌

جواب: 1 - ب، 2 - الف،3 - ب، 4 - ج، 5 - الف و 6 - ب‌

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها