سیدمحمد علی حسینی سخنگوی وزارت امورخارجه ایران گفت: در شرایطی که موضوع فعالیتهای صلح آمیز هستهای جمهوری اسلامی ایران از دستور کار اجلاس اخیر وزرای اتحادیه اروپا خارج شده
کد خبر: ۱۴۶۱۲۹
، اظهارات کوشنر نه تنها با سیاست کلان اتحادیه در رابطه با جمهوری اسلامی ایران همخوانی ندارد ، بلکه با هدف زیر سوال بردن صلاحیت آژانس بینالمللی انرژی اتمی نیز مطرح شده است.
حسینی در پاسخ به سوال خبرنگاران پیرامون اظهارات وزیر امورخارجه فرانسه، گفت: به نظر میرسد که وزیر امورخارجه فرانسه سیاست کلی اتحادیه اروپا را فراموش کرده است.
سخنگوی وزارت امورخارجه افزود: استفاده از الفاظ بحران زا مغایر با منزلت و جایگاه تاریخی، فرهنگی و تمدنی فرانسه بوده و همخوانی این الفاظ با راهبردهای بینتیجه مقامات آمریکا، نشانگر تاثیر القائات غیرواقعی و اطلاعات غلط دیگران میباشد که تامینکننده منافع فرانسه نخواهد بود.
حسینی در خصوص توصیههای مقامات دولتی به صاحبان و شرکتهای اقتصادی فرانسه گفت: شرکتها و موسسات اقتصادی دو کشور در انتخاب گزینه منافع خویش، آزاد عمل میکنند و بسیار بدیهی است تجار و صاحبان صنایع و شرکتها بدنبال منافع پایدار و ساختاری خویش هستند و با اینگونه اظهارات موضعی، منافع خویش را گره نمیزنند.
سخنگوی وزارت امورخارجه با اشاره به پیروی برخی مقامات فرانسه از مقامات آمریکایی خاطرنشان کرد: همسویی اظهار نظرهای مقامات فرانسه با مواضع قدرتهای سلطه گر، به اعتبار فرانسه در افکار عمومی جهان بویژه خاورمیانه آسیب خواهد رساند و ما امیدواریم اینگونه اظهارات شکلی بوده و ناشی از دیدگاههای واقعی و راهبردی فرانسه نباشد.
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها