jamejamnashriyat
نشریات روزنامه جام جم کد خبر: ۱۱۳۸۷۴۷ ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۷  |  ۰۰:۰۱

تاسیس روزنامه جام‌جم به‌عنوان یک روزنامه حرفه‌ای توانست خلأ ناشی از گردش آزاد اطلاعات را برای مردم ایران بخوبی پر کند. ازویژگی‌های درخشان روزنامه جام‌جم تکیه بر تحلیل خبری است که تا قبل از آن رسانه‌های دیداری، شنیداری ومکتوب جمهوری اسلامی کمتر به آن پرداخته بودند.

آنچه بر غنای محتوایی روزنامه جامجم افزوده، واکنش سریع بخشها و سرویسهای مختلف روزنامه نسبت به رخدادهای داخلی وخارجی است که در حقیقت از شاخصههای هنرمهندسی افکار عمومی در حوزه رسانه تلقی میشود.

امروزه در حوزه رسانههای حرفهای که بازوی اصلی سازمانهای جاسوسی و اطلاعاتی غرب بهشمار میروند بهرهگیری از جریانسازیهای خبری علیه ملتهای مستقل و نظامهای غیرهمسو با سیاستهای غرب بخش مهمی از هنر رسانهای است.

بیش از 250 شبکه ماهوارهای معاند و یکصد شبکه ماهوارهای فعال سعودی با داشتن اتاقهای اندیشه و اتاق جنگ نرم بهطور شبانه روز علیه جمهوری اسلامی ایران سخنپراکنی میکنند تا ایران را نزد افکار عمومی جهان بهعنوان یک کشور پرخاشگر و مخالف با قوانین بینالمللی قلمداد کنند. اگر مقایسه اجمالی میان رسانههای سعودی وحجم هزینههایی که رژیمآلسعود با هزینههایی که جمهوری اسلامی ایران در حوزه رسانه انجام میدهد، داشته باشیم، خواهیم دید ایران در سطح جهان در حوزه رسانه کمترین هزینهها را دارد.

عربستان با داشتن یکصد شبکه ماهوارهای وگردش مالی سالانه ده میلیارد دلاربیشترین هزینه را در این حوزه دارد درحالی که این رژیم هیچ گونه حرف قابل قبولی برای جهان ندارد. هدف رسانههای سعودی که با فکر و اندیشه کارشناسان جنگنرم صهیونیستی و غربی اداره میشوند، تشدید پروسه ایران هراسی و جریانسازی علیه شیعیان و محور مقاومت است تا حاشیه امنی برای رژیم اسرائیل ایجاد کنند.

بررسی تحلیلی عملکرد رسانههای سعودی علیه ایران و محورمقاومت نشان میدهد این رژیم برای تشکیل یک جبهه عبری ـ عربی علیه محورمقاومت در حوزه رسانه بیش ازجنگهای نظامی در منطقه هزینه میکند. گرچه پس از سالها رژیم عربستان در مدیریت افکار عمومی علیه محورمقاومت ناکام مانده اما این سیاست، یعنی سیاست ایران هراسی همچنان از سوی محور«صهیووهابی» ادامه دارد.

لذا به نظر میرسد هر چه ایران در حوزه رسانه فعالتر و تهاجمیتر عمل کند، بهتر خواهد توانست ابتکار عمل رسانهای را از دست صهیونیستها و وهابیها خارج کند. یکی از ابتکارات مهم حوزه رسانه تکثر رسانههای مکتوب است که شاخصترین این مقوله تاسیس روزنامه جامجم بود که انصافا این رسانه ملی و حرفهای توانست بهدور از جهتگیریهای بخشی و جناحی نیازهای اطلاعاتی مردم ایران را بر طرف کند.

تقسیمبندی حوزههای خبری، ارائه تحلیلهای خبری، انتشار ویژه نامههای مناسبتی، انتخاب تیترهای حرفهای، مصاحبههای مختلف بااصحاب تخصصهای گوناگون، پرهیز از انتشار اخبار غیرموثق، رمز و راز موفقیت روزنامه جامجم در طول سالهای اخیر بوده است.

در میان رسانههای مکتوب ایرانی، روزنامه جامجم کمحاشیهترین روزنامه تلقی میشود، زیرا ثابت شده هر رسانهای که بهصورت حرفهای وبهدور از سمتگیریهای جناحی مطالبی ر ا منتشر کند، هیچ محکمهای نخواهد توانست مشکلی برای آن رسانه ایجاد کند.

لذا به نظر میرسد روزنامه جامجم میتواند عنوان جام جهان نمای ایران را داشته باشد، زیرا اقبال مردم از این نشریه و اثرگذاری آن بر افکار عمومی جایگاه ممتازی به این روزنامه بخشیده است.

حسن هانیزاده

کارشناس رسانه

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر
تکریم بسیج، پاسداشت جوانمردی و تضمین آینده است

تکریم بسیج، پاسداشت جوانمردی و تضمین آینده است

پنجم آذر، یادآور نام بسیج و خاطره عزیزترین نهاد و بزرگ‌ترین مردان تاریخ ماست. نهادی که به تعبیر امام راحل تشکیل آن «یقینا از برکات و الطاف جلیه خداوند تعالی بود» و «شجره طیبه و درخت تناور و پرثمری است که شکوفه‌های آن بوی بهار وصل و طراوت یقین و حدیث عشق می‌دهد.

شورای‌ عالی اقتصادی چه بود و چه شد؟

شورای‌ عالی اقتصادی چه بود و چه شد؟

جلسات شورای‌ عالی هماهنگی اقتصادی قوا در ابتدای کار، امیدواری زیادی برای حل مشکلات اقتصادی ایجاد کرد، زیرا این احساس وجود داشت که یک نهاد بالادستی برای کنترل شرایط اقتصادی ایران و تعیین چشم‌انداز آتی آن ایجاد شده است اما به‌سرعت موانع متعددی در مقابل عملکرد این شورا ایجاد شد.

تدبیر و توکل در تحریم

تدبیر و توکل در تحریم

«دوستانت را نزدیک خودت نگه دار و دشمنانت را نزدیک‌تر»، با این‌که این عبارت را منسوب به چرچیل می‌دانند، ولی خلفای عباسی بیش از هزار سال پیش آن را زندگی کردند.

گفتگو

بیشتر

پیشنهاد سردبیر

بیشتر

پیشخوان

بیشتر