در تصاویر تماشایی ادامه این مطلب، صحنه‌های مبارزه میان پرنده‌ای که در نظر بسیاری از مردم، شکارچی قدر قدرت آسمانهاست با پرنده‌ای دیگر که عموما به ضعیف بودن در برابر چنان پرنده تیزچشم و قدرتمندی مشهور است، به تصویر کشیده شده و باعث خلق لحظاتی چشمگیر برای بیننده شده است. تماشای این لحظات و عاقبت آن پرنده را از دست ندهید.
کد خبر: ۶۴۴۸۶۶

جام جم سرا:

.

.

.