82 سال پیش در روز ششم ژانویه سال 1930 میلادی جوزف استالین دیکتاتور شوروی دستور تاسیس کولخوزها تعاونی های اشتراکی کشاورزی را در سراسر خاک شوروی می دهد و کشاورزی فردی را ممنوع می کند.
کد خبر: ۴۵۰۵۳۴

استالین با صدور این فرمان به سیاست اقتصادی نپ که 9 سال پیش از این تاریخ توسط لنین در شوروی برقرار شده بود ، خاتمه می دهد.

هدف لنین از اجرای سیاست اقتصادی نپ کاهش فشار به کشاورزان کوچک و میانه حال و پیشه وران خرده پا بود تا به قحطی عظیم در آن دوره که میلیون ها نفر در اثر آن جان باختند ، خاتمه دهد.

در واقع ، سیاست اقتصادی نپ ناجی رژیم نوپای کمونیستی شده بود.

جوزف استالین که می خواست همه چیز به انحصار رژیم کمونیستی درآید دستور الغای کشاورزی فردی را داد و فرمان تاسیس کولخوزها را صادر کرد.

کلیه کشاورزان کوچک و دهقانان میانه حال باید زمین ها ، دام ها و وسایل کشت و زرع خود را در اختیار کولخوزها قرار داده و به عنوان کارگر کشاورزی در این تعاونی های اشتراکی کشاورزی کار کرده و دستمزدی بر مبنای کارشان می گرفتند.

صدها هزار دهقان میانه حال به اتهام «کولاک» بودن (دهقان ثروتمند) اموالشان مصادره شد و بدون هیچ امکاناتی در دسته های عظیم به مناطق سردسیر سیبری تبعید شدند.

صدها هزار دهقان به دلیل مخالفت با کولخوزها به اتهام ضدانقلابی بودن کشته یا تبعید شدند.

بی نظمی و بی برنامگی موجب شد تا بار دیگر شوروی چندین سال دچار قحطی شود و میلیون ها نفر جان خود را از دست بدهند.

به این ترتیب ، در روز ششم ژانویه سال 1930 میلادی جوزف استالین دیکتاتور شوروی دستور تاسیس کولخوزها را در سراسر خاک شوروی صادر کرد و به سیاست اقتصادی نپ خاتمه داد.

این مساله موجب بروز شورش در برخی از مناطق شوروی شد که توسط ارتش سرخ بیرحمانه سرکوب گردیدند.بار دیگر قحطی شوروی را فرا گرفت و میلیون ها نفر جان خود را از دست دادند.

بهرام افتخاری

ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها