معاون درمان وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی از تدوین استانداردهای تعرفه بومی در کشور خبرداد و گفت:با تدوین این استانداردها، تعرفه های پزشکی بومی سازی می شود.
کد خبر: ۳۸۵۷۶۰

به گزارش ایرنا ، حسن امامی رضوی گفت: در برنامه پنجم توسعه با تشکیل کمیته های تدوین استاندارد و راهنماهای بالینی باید برای تمام رشته های علوم پزشکی، راهنماهای بالینی و استانداردهای تعرفه بومی تدوین شود.

وی از آغاز بکار کمیته های تدوین استاندارد و راهنماهای بالینی خبر داد و گفت: تاکنون 30 کمیته در این زمینه تشکیل شده است.

امامی رضوی یادآور شد: در این کمیته ها، اعضای انجمن های تخصصی پزشکی و هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی حضور دارند.

تعرفه های پزشکی براساس مولفه هایی مانند تخصص پزشکان تعیین می شود. به باور کارشناسان، درحال حاضر نبود راهنماهای بالینی و درمانی یکی از مشکلات جامعه پزشکی کشور است زیرا نبود این راهنماها، سبب می شود پزشکان بر اساس نظر خود عمل کنند.

ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها