فارس: رئیس پیشین بازرسان سازمان ملل متحد اعلام کرد بمنظور حل مسئله هستهای ایران باید به تهران تضمین امنیتی داده شده و روابط با ایران عادی شود.
کد خبر: ۱۴۳۸۵۸

"هانس بلیکس" امروز گفت: «رویکرد دیپلماتیکی که در قبال کرهشمالی در پیش گرفته شد، درباره ایران در نظر گرفته نشده است؛ بلکه برعکس شاهد حضور سه ناو هواپیمابر آمریکا در خلیج فارس هستیم و این امر ایران را به ضرورت دفاع از خود در آینده وادار میکند.»
بلیکس که هماکنون ریاست کمیسیون تسلیحات کشتار جمعی سوئد را برعهده دارد تاکید کرد به اعتقاد وی در حل بنبست هستهای ایران با آمریکا و کشورهای غربی دیگر استفاده از ابزار غیرنظامی بهتر است.
این بازرس پیشین خاطر نشان کرد: «ایرانیها باید مطمئن شوند نیازی به تسلیحات هستهای ندارند.»
ادعای غربیها درباره تسلیحاتی بودن برنامه صلحآمیز هستهای ایران در شرایطی است که آژانس بینالمللی انرژی اتمی در گزارشهای خود تاکید کرده هیچگونه انحرافی در برنامه هستهای کشورمان به سمت کاربرد تسلیحاتی به وجود نیامده است.
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها