امید نعمتی و صادق تسبیحی
کد خبر: ۱۱۷۷۵۲۳
می سپارمت به باد

سفر بخیر گل من که میروی بالا
ز دیده میروی اما نمیروی از یاد
تمام خلوت خود را اگر نباشی تو
به یاد سرخ ترین لحظه ی تو خواهم داد
کدام دشت و دمن کدام باغ و چمن
کجاست مقصدت ای گل کجاست مقصد باد
کدام دشت و دمن کدام باغ و چمن
کجاست مقصدت ای گل کجاست مقصد باد
میام از پی تو ای اگر ببرد مرا
به هم ره خود سوی ناکجا
میسپارمت به باد میسپارمت به باد
میسپارمت به دست باد
سفر بخیر گل من که میروی بالا
ز دیده میروی اما نمیروی از یاد
تمام خلوت خود را اگر نباشی تو
به یاد سرخ ترین لحظه ی تو خواهم داد
میسپارمت به باد میسپارمت به باد
میسپارمت به دست باد

ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها